Autor: Paweł Smoleń, Anna Bartoszewicz, Jolanta Ciak, Michalina Duda, Andrzej Gorgol, Bożena Kołosowska, Beata Kucia Guściora, Jacek Leńczuk, Andrzej Mierzwa, Monika Munnich, Jacek Patyk, Piotr Pomorski

Znaleziono: 7 rekordów
Sortuj: alfabetyczniewg cenywg liczby ofert

Podręcznik stanowi kompendium podstawowych wiadomości z zakresu finansów publicznych i prawa finansowego; jest też jednocześnie przewodnikiem po literaturze przedmiotu i aktach prawnych regulujących omawianą materię. Przejrzysty układ,...(więcej)
.. Podrecznik w przystepny sposób omawia zagadnienia: fi nansów publicznych, prawa budzetowego, fi nansów jednostek samorzadu terytorialnego, prawa podatkowego (wraz z omówieniem poszczególnych podatków), prawa celnego, prawa dewizowego, a...(więcej)