Kolejny numer kwartalnika „Kronos”, którego tematem jest teologia historii, chrystologia filozoficzna i ontologia narodu. Więcej informacji na: http://www.kronos.org.plSpis treści:PREZENTACJE  Rafał Tichy, Od hermeneutyki do historiozofii  Joachim z Fiore, Księga o zgodności Starego i Nowego Testamentu  Joachim z Fiore, Wprowadzenie do Apokalipsy  Joachim z Fiore, Wykład Apokalipsy  Joachim z Fiore, Psalterium o dziesięciu strunach  Joachim z Fiore, O siedmiu pieczęciach  Joachim z Fiore, List do Wielebnego Opata z Valdony  Joachim z Fiore, List do wszystkich wiernych  Przepowiednia znaleziona przez brata Gerarda z Zakonu Braci Mniejszych  Bernard McGinn, Symbolizm w myśli Joachima z Fiore  Matthias Riedl, Mesjasz zbiorowy. Konstytucja społeczeństwa przyszłości według Joachima z Fiore  Jan Grzeszczak, Głos teologa w sprawach średniowiecznej politykiESEJE  Ernest Renan, Joachim z Fiore i wieczna Ewangelia  Piotr Napiwodzki, Nowożytność jako tryumf joachimizmu  Ernst Bloch, Joachim z Fiore, trzecia Ewangelia i jej Królestwo  Piotr Graczyk, Ernst Bloch i dwa mity antropogenezy  Paweł Grad, W imię ojca. Tomistyczna krytyka joachimizmu  Herbert Grundmann, Sacerdotium – regnum – studium. O pozycji nauki w XIII wieku  Henri de Lubac, Kopuła Świętego Piotra  Marcin Karas, Doczesny mesjanizm Teilharda de Chardin  Rafał Łętocha, Mit i religia. Chrześcijańskie i „pogańskie” korzenie idei Legionu św. Michała ArchaniołaARCHIWUM FILOZOFII POLSKIEJ  Krzysztof Tyszka, Tadeusz hrabia Dzieduszycki – technomesjanista  Tadeusz Dzieduszycki, Generale Warszawy – burza cywilizacji zadaniem na dziśANTYKWARIAT  Jerzy Ziemacki, Rzeczpospolita duchówRECENZJE I POLEMIKI  Michał Piekarski, Przywłaszczenie, przebóstwienie i umiłowanie  Jan Skoczyński, „Kultura” paryska – siedlisko filozofówKarolina Bartkowiak, Misterne struktury