Kompendium wiedzy o coraz powszechniej stosowanych w Polsce ekologicznych systemach hydrofitowych. Autorki przedstawiły charakterystykę metody hydrofitowej, która jest procesem biologicznym zachodzącym z udziałem mikroorganizmów heterotroficznych oraz roślin wodnych i wodolubnych (trzcin lub wikliny), egzystujących w odpowiednio zaprojektowanych obiektach – filtrach gruntowych lub stawach._x000D_ _x000D_ _x000D_ Książka omawia także:_x000D_ _x000D_ procesy biochemiczne w systemach hydrofitowych,_x000D_ rodzaje tych systemów i zasady ich projektowania,_x000D_ zastosowanie systemów hydrofitowych do oczyszczania wód opadowych, ścieków przemysłowych i odcieków ze składowisk odpadów,_x000D_ wykorzystanie systemów hydrofitowych do stabilizacji i odwadniania osadów ściekowych._x000D_ _x000D_ _x000D_ Publikacja podaje wiele przykładów wdrażania technologii hydrofitowego oczyszczania wód i ścieków w kraju i za granicą._x000D_ _x000D_ _x000D_ Podręcznik jest przeznaczony dla studentów ochrony i inżynierii środowiska, biotechnologii, chemii środowiska, inżynierii chemicznej i procesowej, doktorantów i wykładowców na politechnikach i uniwersytetach oraz inżynierów praktyków i projektantów oczyszczalni.