Podręcznik obejmuje zagadnienia dotyczące map tematycznych, na których są przedstawione obiekty, zjawiska oraz procesy fizyczne i abstrakcyjne, związane z wybranymi elementami środowiska geograficznego, występujące na, pod i nad powierzchnią Ziemi. Wizualizują one nie tylko położenie poszczególnych obiektów lub zjawisk pojawiających się w przestrzeni, ale także ich cechy jakościowe lub ilościowe, strukturę oraz relacje, jakimi są powiązane z innymi zjawiskami lub cechami._x000D_
Autorzy przedstawili m.in.:_x000D_ - genezę i zakres kartografii tematycznej,_x000D_ - koncepcję wizualizacji kartograficznej,_x000D_ - metody przetwarzania danych tematycznych,_x000D_ - wizualizację różnych aspektów zjawisk przestrzennych,_x000D_ - charakterystykę typów map fizycznogeograficznych i społeczno-ekonomicznych,_x000D_ - historię i najważniejsze dzieła kartografii tematycznej,_x000D_ - mapy tematyczne w systemach informacji geograficznej._x000D_
Mapy tematyczne spełniają wiele funkcji w nauce, dydaktyce, gospodarce, a także w życiu społecznym. Mapami posługują się specjaliści ze wszystkich dziedzin mających związek z przestrzenią geograficzną, wykorzystując je do analizy zjawisk oraz podejmowania decyzji._x000D_
Publikacja będzie szczególnie przydatna studentom specjalizacji kartograficznej oraz geodezji i kartografii, a także geografii i kierunków pokrewnych. Sięgną po nią również kartografowie redagujący mapy tematyczne, specjaliści GIS i planowania przestrzennego. Będzie to również ciekawa pozycja dla wszystkich miłośników kartografii i map.