Europejski Certyfikat Umiejętności Komputerowych (European Computer Driving Licence – ECDL) potwierdza zdobycie umiejętności w zakresie obsługi komputera i programów użytkowych po odbyciu międzynarodowego systemu szkoleń. W Polsce licencji na szkolenia udziela Polskie Towarzystwo Informatyczne (PTI), ono także wydaje certyfikaty. Korzyści dla posiadacza certyfikatu ECDL: – potwierdzenie posiadanych kompetencji, – wzrost pozycji na rynku pracy, – większa pewność utrzymania zatrudnienia, – wzrost mobilności, – wzrost szans na rynku pracy w Europie i na świecie. Książka jest przeznaczona dla osób, które zamierzają przystąpić do egzaminu ECDL/ICDL Web Editing, Moduł S6, a także dla tych, które chcą poznać podstawy projektowania stron internetowych w ramach swojej pracy lub hobby. Niniejsze opracowanie obejmuje zagadnienia ściśle związane z Syllabusem v. 2.0: – kluczowe pojęcia związane ze stronami internetowymi, – podstawy języka HTML, – kaskadowe arkusze stylów (CSS), – przygotowanie strony internetowej przy użyciu HTML oraz CSS, – wstawianie obrazów na stronę www oraz ich formatowanie, – sprawdzenie strony pod względem poprawności i opublikowanie jej pod wybraną domeną, – prawa autorskie. Prezentowana książka jest rekomendowana przez PTI jako materiał szkoleniowy.