Kurator dla osoby nieznanej z miejsca pobytu

Autor: Daniel Jakimiec

Wydawnictwo: Wydawnictwo Naukowe PWN

Oszczędzasz: 25%

Daniel Jakimiec – doktor nauk prawnych, absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu     Śląskiego w Katowicach;  w trakcie  studiów  doktoranckich  wyróżniony  stypendium  dla  najlepszych doktorantów.  W latach 2008–2009  pracował  jako  asystent  sędziego w  wydziale  rodzinnym  i nieletnich oraz  w  wydziale karnym i  w  wydziale  pracy  sądu  rejonowego;  w grudniu 2009 r.  został  mianowany          na stanowisko  referendarza  sądowego w wydziale cywilnym, w wydziale ksiąg  wieczystych   oraz  w  sekcji  windykacji  należności sądowych i wykonywania orzeczeń w ramach wydziału karnego; jako woluntariusz świadczył pomoc  prawną  podopiecznym Ośrodka Pomocy Społecznej w Chojnicach. Jest autorem    wielu  artykułów  naukowych  oraz monografii.
Instytucja  kuratora  dla  osoby  nieznanej  z  miejsca  pobytu  to  jedna z  gwarancji  procesowych funkcjonujących w polskiej procedurze cywilnej.  W  monografii  Kurator  dla  osoby  nieznanej  z  miejsca pobytu  zostały omówione gwarancje procesowe polskiego postępowania cywilnego w kontekście unormowań  europejskich,  a  także zagadnienia  dotyczące  zastępstwa  procesowego  w postępowaniu cywilnym.
„[...\ Stale potrzeba jest bowiem opracowań, które zwracają uwagę i przybliżają kanony legislacyjne uznawane za nadrzędne, ponadnarodowe, mające istotne znaczenie także dla prakseologicznej strony procedowania. Na tę potrzebę odpowiada niewątpliwie przedstawiona czytelnikowi monografia, cenna zwłaszcza dla praktyków prawa (procesualistów). Jej wartość wynika nadto nie tylko z faktu wskazania aksjologicznych źródeł obecnych rozwiązań normatywnych krajowych i ponadkrajowych dotyczących gwarancji procesowych (działalność Rady Europy, instytucji Unii Europejskiej w dziedzinie  ochrony  praw  człowieka  oraz  działalność OBWE),  ale również i z tego, że Autor zamieścił      teksty  Zaleceń  Komitetu Ministrów Rady Europy [...\ – umożliwiając tym samym czytelnikowi konfrontację z tekstem źródłowym”.
z recenzji dr Elżbiety Lemańskiej
Najlepsza cena: IBUK
LUB
Wyślemy Ci maila, gdy cena książki będzie niższa, np.56 zł

Znaleziono 8 ofert ebooków od 77,25

Formaty Cena Księgarnia
mobi epub
od 4,92 zł
(dostęp online)
77,25 zł ibuk.pl
mobi epub
od 74,16 zł
(dla stałych klientów)
82,40 zł ebookpoint.pl
mobi epub
85,49 zł woblink.pl
mobi epub
92,70 zł ravelo.pl
mobi epub
102,99 zł empik.pl
mobi epub
103,00 zł publio.pl
mobi epub
103,00 zł virtualo.pl
mobi
92,70 zł zinamon.pl
epub
92,70 zł zinamon.pl

Daniel Jakimiec - inne e-booki

E-booki podobne do "Kurator dla osoby nieznanej z miejsca pobytu"