Szukasz nowych sposobów modelowania zachowania małego dziecka?


Lynn Cousins, doświadczona nauczycielka i dyrektorka szkoły specjalizująca się w pracy z małymi dziećmi, dzieli się świeżym spojrzeniem na modelowanie zachowań i kształtowanie społecznych i emocjonalnych kompetencji dziecka. Książka dostarcza cennych wskazówek i informacji, które pomogą Ci wspierać dzieci, by rozwijały się szczęśliwie i bezpiecznie.


Dowiedz się:


– jak zachęcać dzieci do pozytywnych zachowań a zniechęcać do negatywnych,


– w jaki sposób dzieci budują więzi i relacje,


– jak przebiega rozwój i uczenie się małych dzieci,


– jak wspierać dziecko w rozwoju emocjonalnym, kształtować jego poczucie własnej wartości i zdrowej dumy,


– jak wprowadzić najbardziej efektywne strategie pracy z dziećmi,


– jak zachowanie dorosłych wpływa na zachowanie dzieci.


Lynn Cousins zajmuje się nauczaniem dzieci w pierwszych latach życia. Pracując jako koordynatorka do spraw specjalnych potrzeb edukacyjnych, nauczycielka szkoły specjalnej, rodzic zastępczy (foster parent) i opiekun (relief parent) dzieci ze złożonymi potrzebami, zdobyła ogromne doświadczenie w kwestiach związanych z potrzebami edukacyjnymi i emocjonalnymi dzieci. Jest autorką kilku książek i licznych artykułów publikowanych w prasie specjalistycznej, zajmuje się też publikacją pomocy dydaktycznych.