Publikacja Wydawnictwa WNT, dodruk Wydawnictwo Naukowe PWN.
Monografia jest pierwszą w Polsce książką poświęconą miejscu i roli zarządzania logistycznego w gospodarce międzynarodowej. Jej celem jest ukazanie istoty związku między najnowszymi metodami zarządzania przedsiębiorstwem czy korporacją transnarodową a logistyką jako strategią dla firmy.
Praca oparta jest na pochodzących z 2015 roku wynikach badań empirycznych przeprowadzonych w przedsiębiorstwach międzynarodowych, w których logistyka służy uzyskaniu oraz utrzymaniu przewagi konkurencji.