Dorastanie jest szczególnym okresem zarówno w życiu nastolatka, jak i jego otoczenia. Aby rozumieć rozwój młodego człowieka, warto zauważyć, jak bardzo wpływają na niego przemiany kulturowo-cywilizacyjne. Procesy globalizacji stwarzają zupełnie nowe, dotychczas nieuwzględniane w teoriach naukowych, warunki rozwoju.


Książka dostarcza odpowiedzi na pytania:


- jak kształtują się wzorce atrakcyjności fizycznej młodzieży stale korzystającej z mediów,


- jakie znaczenie mają realne i wirtualne przyjaźnie i związki w dobie portali społecznościowych,


- jak krystalizuje się tożsamość i światopogląd nastolatka,


- jak przebiega rozwój poznawczy człowieka dorastającego w społeczeństwie informacyjnym,


skąd się bierze bunt młodzieńczy i jakie są źródła młodzieńczego idealizmu.


Książka pozwala zrozumieć prawidłowości i dostrzec nieprawidłowości rozwoju nastolatków w sferze biologicznej, seksualnej, poznawczej, emocjonalnej i społecznej.