Aktualna, kompleksowa wiedza ekonomiczna o transporcie w Polsce i Unii Europejskiej


Nowe wydanie kompendium wiedzy o transporcie dostosowane do nowych wyzwań, takich jak


globalizacja i regionalizacja, innowacyjność i zrównoważony rozwój, obejmuje najnowsze problemy


i tendencje w transporcie polskim i Unii Europejskiej.
Zakres tematyczny:


• Nowe wyzwania społeczno-gospodarcze oraz środowiskowe wobec transportu


• Gospodarowanie w gałęziach i rodzajach transportu


• Problemy dostosowania infrastruktury transportu i technologii do nowych wyzwań


• Nowa polityka transportowa Unii Europejskiej


• Przedsiębiorstwo transportowe – podstawy teoretyczne funkcjonowania oraz współczesne wyzwania rynkowe


• Transport w zintegrowanych łańcuchach logistycznych w świetle współczesnych wyzwań


• Problemy spedycji


• Innowacje w transporcie
Książka łączy wiele walorów:


• Uniwersalność i kompleksowość – wyczerpująca teoria poparta praktyką i doświadczeniem zespołu autorskiego


• Aktualność i walory aplikacyjne – analiza najnowszych doświadczeń polskiej i unijnej polityki transportowej pozwalają wskazać kierunki rozwoju transportu w Polsce


• Wysoki poziom merytoryczny
Autorami podręcznika są profesorowie polskich uniwersytetów, znani uczeni, którzy uprawiają dyscyplinę


naukową ekonomiki transportu oraz wykorzystują swoją wiedzę, uczestnicząc w gremiach


eksperckich oraz praktyce gospodarczej transportu.
Podręcznik polecamy zarówno studentom studiującym transport, logistykę czy ekonomię, jak i praktykom


– pracownikom przedsiębiorstw transportowych, spedytorom i operatorom logistycznym, ekonomistom i inżynierom, pracownikom administracji centralnej i samorządowej.