Komputerowe systemy wizyjne znajdują liczne zastosowania w zakresie:

rozpoznawania zdjęć lotniczych i satelitarnych terenu dla celów rejestracji zmian w kartografii i meteorologii,

badań przesiewowych zdjęć rentgenowskich i innych w medycynie, analizy obrazów mikroskopowych dla wykrycia obecności pewnych faz,

systemy bioidentyfikacji na podstawie obrazu odcisków palców, tęczówki oka i innych cech biometrycznych,

kontroli jakości produktów w przemyśle na podstawie obrazu taśmy technologicznej,

bezpieczeństwa, na przykład w prześwietleniach bagażu,

sterowania ruchem miejskim.

Podręcznik szczegółowo przedstawia metody oraz algorytmy przetwarzania i analizy obrazów. W książce omówiono charakterystykę obrazu cyfrowego, sposoby jego pozyskania oraz metody opisu, operacje jednopunktowe, filtrację liniową i nieliniową oraz segmentację. Istotną część poświęcono wybranym aplikacjom przemysłowym. Opisano skomputeryzowany system pomiarowy do badania wybranych właściwości fizyczno-chemicznych w wysokiej temperaturze, system wizyjny do pomiaru homogeniczności mieszaniny materiałów sypkich oraz systemy tomografii procesowej, przeznaczone do analizy przepływów wielofazowych w transporcie pneumatycznym i hydraulicznym.