Oddajemy do rąk Czytelników pierwszy tak kompleksowy podręcznik klinicznej psychologii sądowej, rozumianej jako aplikacyjna subdyscyplina psychologii zajmująca się zagadnieniami klinicznymi występującymi w kontekstach prawnych._x000D_ Publikacja stanowi kompendium wiedzy na temat:_x000D_ • związków psychologii i prawa, a zwłaszcza roli psychologa i psychologii w procesie stosowania prawa;_x000D_ • zachowania człowieka w aspekcie jego trójpoziomowej organizacji (biologicznej, społeczno-kulturowej i psychologicznej), a także psychologii zaburzeń zachowania u osób dorosłych oraz zaburzeń psychicznych dzieci i młodzieży;_x000D_ • standardów i modeli diagnozy psychologicznej w psychologii sądowej, kompetencji psychologa-biegłego sądowego oraz etycznych zasad postępowania psychologa sądowego jako praktyka i badacza;_x000D_ • procesów i mechanizmów motywacyjnych dorosłych sprawców przestępstw;_x000D_ • klinicznych wymiarów funkcjonowania świadków w procesie składnia zeznań;_x000D_ • psychologicznego funkcjonowania nieletnich;_x000D_ • możliwości wykorzystania klinicznej psychologii sądowej w obszarze prawa rodzinnego i cywilnego;_x000D_ • form pomocy psychologicznej udzielanej osobom (ofiarom, sprawcom, małżonkom) uwikłanym w sprawy sądowe._x000D_ Praca ma charakter zarówno wieloaspektowy jak i kompletny. Ujęcie wszelkich klinicznych aspektów psychologii sądowej w jednej pozycji wydawniczej jest bezcenne, zarówno dla praktyków psychologów sądowych, jak i osób zajmujących się naukowym wymiarem wspomnianego działu psychologii._x000D_ Z recenzji prof. dr. hab. Józefa K. Gierowskiego