Nowoczesny polski podręcznik psychologii rozwojowej pokazujący ewolucję dyscypliny, stan obecny i perspektywy przyszłych badań._x000D_ _x000D_ Książka prezentuje:_x000D_ _x000D_ teoretyczne podstawy badań nad rozwojem pozwalające zrozumieć i wyjaśnić zmiany w zachowaniu człowieka w ciągu życia,_x000D_ obecny stan dyscypliny, najnowsze koncepcje, problemy i wyniki badań, a także klasyczne badania i teorie, które wywarły istotny wpływ na kształt współczesnej psychologii rozwoju człowieka,_x000D_ zagadnienia stosowanej psychologii rozwojowej, pokazujące zastosowania wiedzy o rozwoju w wybranych obszarach praktyki społecznej,_x000D_ rozwiązania dydaktyczne niezwykle przydatne w samodzielnej pracy studenta: bloki rozszerzające, podsumowania rozdziałów, słowa kluczowe, zadania kontrolne, słownik pojęć, dodatkowe lektury.