NOTY DODANE PRZEZ TŁUMACZA_x000D_ _x000D_ Gdy w obecnym pamiętniku Jakub Sobieski uważał swój przedmiot raczej jako historyk niż kronikarz, przyszło mu pominąć daty i inne drobne szczegóły, które dorzucić po słówku tu i ówdzie mieliśmy za obowiązek. Polski diariusz Sobieskiego wojny chocimskiej, o którym rzekliśmy wyżej, będąc nie już historią, ale tylko potoczną notatką, skrupulatnie ma u siebie zapisane daty, skąd je tutaj bierzemy._x000D_ 1 Soliman, lubo połączony przyjaźnią z Zygmuntem I, marząc o podbiciu Europy, a znając, że Polska jest do niej przedmurzem, oraz pragnąc na Morzu Bałtyckim mieć swoją wojenną flotę, zamyślał uderzyć na Polskę, zdobyć jej nieliczne zamki, z jej ludzi dopełnić swe hufce, z lasów pobudować okręty, a tak lądem i morzem zagrozić Niemcom i dalszej Europie. Dwór Rzymski ze swej strony podburzał naszego króla do wojny z Turkami, ale przezorny Zygmunt I znał niebezpieczeństwo i unikał go, ile można, lubo przewagi Solimanowe na Węgrzech i los jego córki Izabelli, królowej węgierskiej, mocno go obchodziły. Traktat Polaków z Solimanem oprócz warunków przyjaźni określał stosunki Wołoszczyzny z Polską i Turcją, które odtąd pozostały zasadniczym prawem w rządzie tej krainy.