W publikacji omówiono:
– Zakres i zasady profilaktyki chorób nowotworowych oraz szybkiej diagnostyki onkologicznej.
– Aktualnie obowiązujące standardy i procedury pielęgniarskie w opiece nad pacjentami ze schorzeniami onkologicznymi leczonymi różnymi metodami terapii przeciwnowotworowej.
– Środowiskowo-rodzinne aspekty opieki nad pacjentem z chorobą nowotworową oraz systemy wsparcia pacjentów i ich opiekunów.
– Wytyczne dotyczące rehabilitacji chorych leczonych z powodu nowotworu.
– Wytyczne w zakresie opieki paliatywnej oraz zaprezentowano standardy i procedury pielęgniarskie realizowane u pacjentów w zaawansowanym stadium choroby nowotworowej