II uaktualnione wydanie publikacji, która zyskała uznanie wielu Czytelników. Ogromnym atutem książki jest sposób prezentowania wiedzy – zwięzła forma, syntetyczne omówienie postępowania pielęgniarskiego w poszczególnych jednostkach chorobowych z uwzględnieniem najważniejszych problemów pielęgnacyjnych.


Książka jest adresowana przede wszystkim do studentów kierunku pielęgniarstwo i pielęgniarek pracujących na oddziałach internistycznych, a także przygotowujących się do egzaminów w ramach kształcenia podyplomowego. Może być również pomocna dla osób sprawujących profesjonalną opiekę, np. dla pracowników socjalnych lub asystentek osób przewlekle chorych.


W książce omówiono:


Zagadnienia ogólne:


- Reakcje pacjenta wynikające z hospitalizacji


- Praktyczne aspekty komunikacji pielęgniarka – pacjent


- Badanie podmiotowe i przedmiotowe


- Teoretyczne podstawy procesu pielęgnowania


- Dokumentacja procesu pielęgnowania pacjenta leczonego zachowawczo


- Metody i techniki stosowane podczas edukacji pacjentówZagadnienia szczegółowe:


- Opieka pielęgniarska nad osobami:


 z chorobami układów krążenia, oddechowego, pokarmowego, krwiotwórczego, moczowego, układu wewnątrzwydzielniczego,


 z niewydolnością nerek,


 z cukrzycą,


 z chorobami tkanki łącznej oraz zakaźnymi,


 po przeszczepach,


- Usprawnianie pacjentów w wybranych schorzeniach internistycznych


- Czynniki szkodliwe, uciążliwe i niebezpieczne w środowisku pracy pielęgniarki internistycznej