Kontakt z materiałem biologicznym potencjalnie zakaźnym jest jednym z najczęstszych i najpoważniejszych zagrożeń dla pracowników ochrony zdrowia. Ryzyko zakażenia istnieje najczęściej na skutek zranienia skóry skażonym ostrym narzędziem. Zakażenia mogą być przyczyną wielu poważnych chorób, m.in. HIV, wirusowego zapalenia wątroby typu B lub C.

Odpowiednie szkolenia, bezpieczne metody pracy oraz stosowanie wyrobów medycznych zawierających mechanizmy bezpieczeństwa mogą sprawić, że praca będzie bardziej bezpieczna, a ryzyko zakażenia mniejsze.

W książce omówiono: • Środowisko pracy i jego wpływ na bezpieczeństwo pracy i opieki • Zapobieganie zranieniom w świetle uregulowań międzynarodowych i krajowych z uwzględnieniem Dyrektywy 32/2010/UE • Postępowanie poekspozycyjne w praktyce • Problem ekspozycji zawodowej a badania naukowe • Cechy bezpieczeństwa sprzętu medycznego będącego "przyczyną" ekspozycji • Zarządzanie zmianą w środowisku pracy • Formy zatrudnienia a skutki postępowania poekspozycyjnego • Problemy zdrowotne wynikające z kontaktu z materiałem biologicznym • Profilaktykę zakażeń krwiopochodnych

Publikacja skierowana jest do osób mających stały kontakt z materiałem biologicznym, m.in. pielęgniarki i położne, lekarze zabiegowi i stomatolodzy, laboranci, kosmetyczki. Książka będzie również ważnym źródłem informacji dla wszystkich tych, którzy potrzebują rzetelnej wiedzy na temat różnych aspektów ekspozycji zawodowych.