Nowoczesny podręcznik, w którym omówiono podstawowe czynności organizmu człowieka oraz mechanizmy regulujące jego funkcjonowanie.


Autorzy skupili się na tych zasadach funkcjonowania ludzkiego ciała, których poznanie będzie przydatne w edukacji z zakresu nauk klinicznych. Zagadnienia teoretyczne dotyczące mechanizmów fizjologicznych zostały przedstawione w taki sposób, aby stanowiły wstęp do przedmiotów klinicznych ważnych dla studentów z punktu widzenia wykonywania przyszłego zawodu.


Szczególny nacisk położono na poznanie:


- wzajemnych powiązań procesów fizjologicznych,


- współdziałania narządów i układów w celu zachowania homeostazy wewnątrzustrojowej,


- mechanizmów fizjologicznych, jakie zachodzą w obrębie poszczególnych narządów i układów.


Liczne schematy, tabele oraz zdjęcia ułatwiają zrozumienie zagadnień, a zestawy pytań kontrolnych (testowych i otwartych) pozwalają na weryfikację zdobytej wiedzy, jak również umożliwiają sprawdzenie umiejętności wykorzystania wiedzy teoretycznej w rozwiązywaniu problemów praktycznych.


Podręcznik przygotowano z myślą o studentach kierunków: ratownictwo medyczne, pielęgniarstwo, położnictwo, zdrowie publiczne, dietetyka i fizjoterapia, jak również uczelni rolniczych, technicznych czy też uniwersyteckich wydziałów biologicznych.