Podręcznik stanowi kompendium wiedzy na temat współczesnego marketingu, jego genezy i dotychczasowych kierunków rozwoju, ale również ukazuje podstawowe tendencje i wyzwania, jakie będą mu towarzyszyć w przyszłości. Zwrócono w nim zwłaszcza uwagę na: partnerskie podejście do podmiotów rynkowych oraz indywidualizowanie cech kierowanej do nich oferty (marketing partnerski); aktywizowanie nabywców finalnych poprzez włączanie ich do procesu przygotowywania oferty rynkowej (prosumpcja); stosowanie marketingowego podejścia do pracowników, pozwalającego na zaspokajanie ich oczekiwań, a tym samym wzbudzanie autentycznego zaangażowania w osiąganie rynkowych celów przedsiębiorstwa (marketing personalny); przestrzeganie zasad etyki wobec wszystkich partnerów i rynkowej edukacji nabywców finalnych.


W książce autorzy zwracają szczególną uwagę na:


· genezę, dotychczasowe kierunki rozwoju oraz przyszłe tendencje i wyzwania współczesnego marketingu;


· partnerskie podejście do podmiotów rynkowych oraz indywidualizowanie cech kierowanej do nich oferty (marketing partnerski);


· aktywizowanie nabywców finalnych poprzez włączanie ich do procesu przygotowywania oferty rynkowej (prosumpcja);


· stosowanie marketingowego podejścia do pracowników, pozwalającego na zaspokajanie ich oczekiwań, a tym samym wzbudzanie autentycznego zaangażowania w osiąganie rynkowych celów przedsiębiorstwa (marketing personalny);


· przestrzeganie zasad etyki wobec wszystkich partnerów i rynkowej edukacji nabywców finalnych.


 


Książka jest przeznaczona dla studentów zarządzania na wyższych uczelniach różnych typów oraz słuchaczy szkoleń i podyplomowych studiów menedżerskich.