ISBN:9788322632710

Współpraca regionalna państw Grupy Wyszehradzkiej. Doświadczenia i perspektywy

Autor: Anna Czyż

Wydawnictwo: Uniwersytet Śląski

Spis treści

Wstęp / 9

Rozdział 1: Współpraca regionalna w stosunkach międzynarodowych / 23 1.1. Region i regionalizm w stosunkach międzynarodowych / 23 1.2. Europa Środkowa jako region / 32 1.3. Współpraca regionalna w Europie / 39 1.4. Grupa Wyszehradzka na tle innych form współpracy regionalnej w Europie Środkowo-Wschodniej / 44 1.4.1. Nowy regionalizm / 44 1.4.2. Inicjatywa Środkowoeuropejska / 49 1.4.3. Współpraca bałtycka / 53 1.4.3.1. Rada Państw Morza Bałtyckiego / 54 1.4.3.2. Rada Bałtycka / 57 1.4.4. Organizacja Czarnomorskiej Współpracy Gospodarczej / 58 1.5. Regiony przygranicznej współpracy w państwach wyszehradzkich / 61 1.5.1. Euroregiony państw wyszehradzkich / 66 1.5.2. Europejskie Ugrupowanie Współpracy Terytorialnej / 68 1.6. Podsumowanie / 69

Rozdział 2: Powstanie i funkcjonowanie Grupy Wyszehradzkiej / 71 2.1. Geneza współpracy w ramach Trójkąta Wyszehradzkiego / 71 2.2. Cele współpracy wyszehradzkiej / 77 2.3. Stosunek poszczególnych partnerów do idei współpracy wyszehradzkiej / 80 2.4. Miejsce Grupy Wyszehradzkiej w koncepcjach polityki zagranicznej Czech, Polski, Słowacji i Węgier / 83 2.5. Etapy współpracy wyszehradzkiej / 88 2.6. Motywy i mechanizmy współpracy wyszehradzkiej / 98 2.7. Podsumowanie / 126

Rozdział 3: Przedmiot współpracy wyszehradzkiej / 129 3.1. Współpraca w ramach Grupy Wyszehradzkiej / 129 3.1.1. Współpraca polityczna i sektorowa / 129 3.1.1.1. Polityka energetyczna / 139 3.1.1.2. Bałkany Zachodnie / 145 3.1.2. Współpraca gospodarcza / 149 3.2. Współpraca w ramach Unii Europejskiej / 152 3.2.1. Integracja europejska / 152 3.2.2. Państwa Grupy Wyszehradzkiej na forum Unii Europejskiej / 161 3.2.2.1. Europejska Polityka Sąsiedztwa / 166 3.2.2.2. Partnerstwo Wschodnie / 169 3.3. Współpraca w ramach Sojuszu Północnoatlantyckiego / 174 3.4. Współpraca z innymi partnerami / 183 3.5. Podsumowanie / 185

Rozdział 4: Międzynarodowy Fundusz Wyszehradzki / 187 4.1. Powstanie i struktura Międzynarodowego Funduszu Wyszehradzkiego / 187 4.2. Działalność Funduszu i jego budżet / 189 4.3. Rodzaje grantów przyznawanych przez Międzynarodowy Fundusz Wyszehradzki / 192 4.3.1. Small Grants (Małe Granty) / 192 4.3.2. Standard Grants (Standardowe Granty) / 194 4.3.3. Strategic Grants (Strategiczne Granty) / 195 4.3.4. Visegrad Strategic Conferences (Wyszehradzkie Konferencje Strategiczne) / 196 4.3.5. Visegrad University Studies Grant (VUSG) – (Wyszehradzki Grant na Studia Uniwersyteckie) / 196 4.3.6. Visegrad+ (Wyszehrad plus) / 197 4.3.7. V4 – Japan Joint Research Program (Wyszehradzko-Japoński Wspólny Program Badawczy) / 197 4.4. Rodzaje stypendiów przyznawanych przez Międzynarodowy Fundusz Wyszehradzki / 198 4.4.1. Visegrad Scholarship Programme (Program Wyszehradzkich Stypendiów) / 198 4.4.2. Visegrad Scholarship Programme – EaP (Program Wyszehradzkich Stypendiów – Partnerstwo Wschodnie) / 200 4.4.3. Visegrad Scholarships at the Open Society Archives (Wyszehradzkie Stypendia w Archiwum Społeczeństwa Otwartego) / 200 4.4.4. Visegrad-Taiwan Scholarships (Stypendia Wyszehrad-Tajwan) / 200 4.5. Rodzaje rezydencji artystycznych przyznawanych przez Międzynarodowy Fundusz Wyszehradzki / 202 4.5.1. Visegrad Art Residency Program (VARP) – Visual & Sounds Arts (Sztuki wizualne i dźwiękowe) / 202 4.5.2. VARP – Performing Arts (Sztuki sceniczne) / 203 4.5.3. VARP in New York / 204 4.5.4. Visegrad Literary Residency Program (Wyszehradzki Program Rezydencji Literackiej) / 204 4.6. Inne formy działalności Międzynarodowego Funduszu Wyszehradzkiego / 205 4.6.1. V4 Eastern Partnership (V4EaP) – (Wyszehradzki Program Partnerstwa Wschodniego) / 205 4.6.2. International Visegrad Prize (Międzynarodowa Nagroda Wyszehradzka) / 206 4.6.3. Think Visegrad – Wyszehradzki think tank / 207 4.6.4. Czasopisma opiniotwórcze / 208 4.7. Podsumowanie / 209

Rozdział 5: Bilans i perspektywy współpracy regionalnej państw Grupy Wyszehradzkiej / 211 5.1. Sukcesy i porażki Grupy Wyszehradzkiej / 211 5.2. Czynniki wzmacniające i osłabiające współpracę w ramach Grupy Wyszehradzkiej / 216 5.3. Grupa Wyszehradzka w obliczu nowych wyzwań w Europie / 222 5.3.1. Unia Europejska w kryzysie / 222 5.3.2. Stanowisko państw Grupy Wyszehradzkiej wobec Rosji oraz konfliktu na Ukrainie / 227 5.3.3. Stanowisko państw Grupy Wyszehradzkiej wobec kryzysu migracyjnego / 238 5.3.4. Stanowisko państw Grupy Wyszehradzkiej wobec Brexitu / 246 5.4. Perspektywy współpracy państw Grupy Wyszehradzkiej / 248 5.5. Podsumowanie / 257

Zakończenie / 259 Aneks / 267 Bibliografia / 283 Wykaz skrótów / 313 Wykaz tabel / 315 Summary / 317 Zusammenfassung / 319

Najlepsza cena: IBUK
LUB
Wyślemy Ci maila, gdy cena książki będzie niższa, np.15 zł

Znaleziono 6 ofert ebooków od 28.35 zł

Formaty Cena Księgarnia
mobi epub
32.07 zł ebuczek.pl
pdf
od 6.92 zł
(dostęp online)
28.35 zł ibuk.pl
pdf
od 27.22 zł
(dla stałych klientów)
30.24 zł ebookpoint.pl
pdf
32.51 zł gandalf.com.pl
pdf
34.00 zł zinamon.pl
pdf
37.80 zł swiatebookow.pl

Anna Czyż - inne e-booki

E-booki podobne do "Współpraca regionalna państw Grupy Wyszehradzkiej. Doświadczenia i perspektywy"