ISBN:9788322635209

Polskie i rosyjskie czasowniki jedzenia. Studium leksykalno-semantyczne

Autor: Agnieszka Gasz

Wydawnictwo: Uniwersytet Śląski

Rozprawa sytuuje się w nurcie badań leksykalno-semantycznych. Celem pracy jest konfrontatywny opis polskich i rosyjskich czasowników fizjologicznych domeny jedzenia. Czasowniki oznaczające czynność jedzenia (zarówno w polskiej, jak i w rosyjskiej lingwistyce) pozostają stosunkowo słabo rozpoznaną i najmniej opisaną klasą wyrazów. W danym opracowaniu podjęto próbę ich skompletowania oraz poddania analizie semantycznej z wykorzystaniem narzędzi wypracowanych na gruncie semantyki strukturalnej, kognitywnej oraz kulturowej. Analiza przebiega odpowiednio w trzech etapach. Przeprowadza się ją odrębnie dla każdej grupy materiałowej. Poszczególne odcinki badania podsumowuje się, wyciągając wnioski porównawcze. Struktura pracy, oprócz wstępu i zakończenia, obejmuje dwie podstawowe części: teoretyczną oraz materiałową, na które składają się kolejne rozdziały i podrozdziały. Rozdział pierwszy jest poświęcony omówieniu stanu badań nad czasownikami jedzenia. W rozdziale drugim nakreślono ramowy projekt ich opisu. Natomiast szczegółową charakterystykę wybranej klasy czasowników (rozpatrywanej w trzech głównych ujęciach) zawiera rozdział trzeci (analityczny). Rezultaty przeprowadzonych badań porównawczych zestawiono w załącznikach. Mogą one znaleźć zastosowanie w dydaktyce akademickiej: przy opracowywaniu pomocy naukowych dla osób uczących się języka polskiego i rosyjskiego jako obcego, przy tworzeniu słowników (jednojęzycznych i dwujęzycznych), a także w praktyce przekładowej.

Agnieszka Gasz, doktor nauk humanistycznych w zakresie językoznawstwa, adiunkt w Zakładzie Językoznawstwa Konfrontatywnego i Translatoryki w Instytucie Filologii Wschodniosłowiańskiej Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach.

Najlepsza cena: IBUK
LUB
Wyślemy Ci maila, gdy cena książki będzie niższa, np.23 zł

Znaleziono 8 ofert ebooków od 42.53 zł

Formaty Cena Księgarnia
pdf
od 6.92 zł
(dostęp online)
42.53 zł ibuk.pl
pdf
45.36 zł septem.pl
pdf
od 40.82 zł
(dla stałych klientów)
45.36 zł ebookpoint.pl
pdf
45.36 zł onepress.pl
pdf
47.58 zł gandalf.com.pl
pdf
47.82 zł ebuczek.pl
pdf
47.82 zł ebuczek.pl
pdf
47.82 zł ebuczek.pl
pdf
51.00 zł zinamon.pl
pdf
56.70 zł swiatebookow.pl

Agnieszka Gasz - inne e-booki

E-booki podobne do "Polskie i rosyjskie czasowniki jedzenia. Studium leksykalno-semantyczne"