Podręcznik do nauczania polskiego słownictwa specjalistycznego dla cudzoziemców.