ISBN:9788323129363

Piórem i buławą

Autor: Arkadiusz Czołek

Wydawnictwo: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika

Fragment Wstępu

Monografia jest poświęcona jednemu z najwybitniejszych polityków epoki staropolskiej: Lwu Sapieże, kanclerzowi litewskiemu, późniejszemu wojewodzie wileńskiemu oraz hetmanowi wielkiemu litewskiemu. Przez wiele lat był on postacią zapomnianą, pojawiającą się na marginesie prac naukowych. Dotychczas nikt nie spróbował całościowo scharakteryzować jego działalności politycznej. Jednym z głównych celów tej publikacji jest dokładne prześledzenie kariery Lwa Sapiehy oraz zrekonstruowanie jego aktywności na forum publicznym. W niewielkim stopniu ukazano zaś w pracy jego stosunek do spraw wyznaniowych, nie omawiano także działalności tego wybitnego przedstawiciela epoki nowożytnej na polu gospodarczym. Monografia nie jest też próbą szczegółowego odtworzenia relacji z Moskwą w czasach panowania Stefana Batorego i Zygmunta III. Istotniejsze wydawało się tu zaakcentowanie wpływu Lwa Sapiehy na politykę wschodnią Rzeczypospolitej niż opisywanie kolejnych poselstw czy rokowań polsko-moskiewskich. Zrezygnowano również z gruntownej analizy funkcjonowania kancelarii litewskiej, gdy jej pracami kierował Sapieha, ponieważ wymagałoby to dodatkowych, wieloletnich badań nad Metryką Litewską.

Wyślemy Ci maila, gdy książka pojawi sie w sprzedaży

Brak ofert. Niedługo mogą się pojawić, zajrzyj tutaj za jakiś czas

E-booki podobne do "Piórem i buławą"