ISBN:9788323129646

Bezpieczeństwo zewnętrzne państwa w polskiej myśli politycznej po 1989 roku. Wybór źródeł

Wydawnictwo: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika

Arkadiusz Lewandowski, Patryk Tomaszewski, Kwestia bezpieczeństwa zewnętrznego państwa w głównych nurtach polskiej myśli politycznej. Uwagi wstępne / 9

Rozdział I Nurt skrajnej lewicy / 41 Robert Surma, Tak dla Unii Europejskiej, „Zielone Brygady”, 1–15 X 1999, nr 14, 1999, b. p. / 43 Piotr Ikonowicz, Czy leci z nami pilot, „Lewą Nogą” 1999, nr 11, s. 10–13 / 46 Przestańmy wspierać imperialne wyprawy wojenne USA, „Brzask” 2008, nr 2, s. 3 / 51

Rozdział II Nurt socjaldemokratyczny / 55 Stanowisko Polskiej Unii Socjaldemokratycznej w sprawach międzynarodowych (1991) [fragmenty] / 57 Deklaracja wyborcza Sojuszu Lewicy Demokratycznej. Nasz program dla Polski, Warszawa 1993 [fragmenty] / 62 Nowy wiek – nowy Sojusz Lewicy Demokratycznej. Socjaldemokratyczny program dla Polski (materiały z I kongresu Sojuszu Lewicy Demokratycznej, „Myśl Socjaldemokratyczna” 2000, nr 1 [fragmenty] / 66 Przywróćmy normalność, wygrajmy przyszłość. Program wyborczy Sojuszu Lewicy Demokratycznej i Unii Pracy, Warszawa 2001 [fragmenty] / 73 Leszek Miller, Polska polityka wschodnia w zjednoczonej Europie, „Myśl Socjaldemokratyczna” 2001, nr 2, s. 106–111 / 78 Wojciech Domosławski, Czy kontynuacja dotychczasowej polityki zagranicznej zagraża bezpieczeństwu Polski?, „Myśl Socjaldemokratyczna” 2010, nr 4, s. 81–91 / 85

Rozdział III Nurt ludowy / 105 Deklaracja Ideowa Polskiego Stronnictwa Ludowego, Warszawa 1997 [fragmenty] / 107 Polskie Stronnictwo Ludowe. Czas na zmiany… Ocena polityki rządu AWSUW i propozycje zmian, Warszawa październik 1999 / 114 Człowiek. Rodzina. Praca. Godne Życie. Program społeczno-gospodarczy Samoobrony, Warszawa 2003 [fragmenty] / 116 Zdzisław Podkański, Jak powstał PSL ,,Piast’’, Lublin 2008 / 123

Rozdział IV Nurt liberalny / 129 Deklaracja Programowa. Kongresu Liberalno-Demokratycznego, Katowice 1991, s. 6–7 / 131 Stabilizacja i rozwój. Uchwała II Kongresu Krajowego Unii Demokratycznej (1993 rok) [fragmenty] / 133 Program Unii Wolności. Wolność, Bezpieczeństwo, Rozwój, Warszawa 1997 [fragmenty] / 140 Polityka zagraniczna Polski (projekt), [w:] Donald Tusk, Idee gdańskiego liberalizmu. Wstępem opatrzył Jerzy Szacki, Gdańsk 1998, s. 278–284 / 145 Deklaracja programowa V Kongresu Unii Wolności z 17 XII 2000 r. [fragmenty] / 155 Państwo dla Obywateli. Plan rządzenia 2005–2009, red. J. Rokita, S. Kawalec, Warszawa 2005 [fragmenty] / 160 Program Platformy Obywatelskiej. Polska zasługuje na cud gospodarczy. By żyło się lepiej. Wszystkim, Warszawa 2007 [fragmenty] / 174

Rozdział V Nurt niepogległościowy / 187 Porozumienie Centrum. Dokumenty i programy (1990) [fragmenty] / 189 Wystąpienie sejmowe Leszka Moczulskiego w dniu 30 kwietnia 1993 roku nt. polityki zagranicznej Polski [w:] Konfederacja Polski Niepodległej a polska polityka zagraniczna. Wybór dokumentów sejmowych, Warszawa 1993, s. 30–37 / 192 Tomasz Szczepański, Międzymorze. Polityka Środkowoeuropejska Konfederacji Polski Niepodległej, Warszawa 1993 / 199 Wystąpienie Sejmowe posła Jana Olszewskiego w trakcie debaty nad Informacją ministra spraw zagranicznych o zadaniach polskiej polityki zagranicznej w 2004 roku z dnia 21.01.2004 / 223 IV Rzeczpospolita. Sprawiedliwość dla wszystkich. Program Prawa i Sprawiedliwości, Warszawa 2005 [fragmenty] / 230 Nowoczesna, bezpieczna, solidarna Polska. Program Prawa i Sprawiedliwości, Kraków 2009 [fragmenty] / 250

Rozdział VI Nurt konserwatywny / 275 Bronisław Komorowski, Wschodnie wyzwania, „Myśl Konserwatywna” 1997, nr styczeń–marzec, s. 121–123 / 277 Paweł Soloch, Polska i NATO, „Kwartalnik Konserwatywny” 1997, nr 1, s. 26–29 / 283 Paweł Soloch, Czy polityka zagraniczna musi być nudna, „Kwartalnik Konserwatywny” 1997, nr 2 s. 34–39 / 289 Stronnictwo Konserwatywno-Ludowe. Program, Warszawa 1997 [fragmenty] / 296 Paweł Kowal, O Polsce Wielkiej, „Kwartalnik Konserwatywny” 1999, nr 5, s. 133–142 / 304

Rozdział VII Nurt konserwatywno-liberalny / 321 Fragment programu Janusza Korwin-Mikkiego przed wyborami prezydenckimi z roku 2000, „Najwyższy Czas” 30 IX 2000, nr 40, s. 8 / 323 Tomasz Sommer, Janusz Korwin-Mikke Emancypacja i integracja, ,,Najwyższy Czas’’ 16 XII 2000 r., nr 51, s. 12–13 / 328 Dariusz Kos, Czy Prezydent sprzeda Polaka?, „Najwyższy Czas” 13 X 2007, nr 41, s. 7–8 / 333 Janusz Korwin-Mikke, NATO, USA i „Tarcza”, [w:] J. Korwin-Mikke, Rusofoby w odwrocie, Lublin 2009, s. 110–114 / 338

Rozdział VIII Nurt chrześcijańsko-narodowy / 343 Maciej Srebro, Samotna Polska w zjednoczonej Europie, „Sprawa Polska” 1990, nr 2, s. 6–8 / 345 Artur Zawisza, Polska w Europie, „Sprawa Polska” 1998, nr 1 s. 12–13 / 356 Konrad Rękas, Bezpieczeństwo i współpraca, „Sprawa Polska” 1998, nr 1, s. 14–15 / 363 Robert Kuraszkiewicz, Polska w nowej Europie, „Sprawa Polska” 2000, nr 1 s. 21–22 / 369 Deklaracja Polityczno-Programowa Zjednoczenia Chrześcijańsko-Narodowego, Warszawa 2002 [fragmenty] / 375

Rozdział IX Nurt nacjonalistyczny / 379 Roman Giertych, Kontrrewolucja Młodych, Warszawa 1994 / 381 Maciej Giertych, Na co nam NATO?, [w:] Nie przemogą! Antykościół, antypolonizm, masoneria, Wrocław 1995, s. 85–86 / 403 Rafał Bukowski, NATO – kolejny pakt?, „Szaniec. Pismo Narodowo-Radykalne” 1996, nr 1, marzec/kwiecień, s. 8–9 / 406 W obronie niepodległości. List otwarty Narodowego Odrodzenia Polski. Rada Wykonawcza Narodowego Odrodzenia Polski Warszawa, dnia 18.01.1998 r., „Nowa Sztafeta. Pismo narodowo-radykalne” 1998, nr 5, s. 1 / 409 Ewa Janikowska, Psy zająca zjedzą, „Pismo Narodowe Ojczyzna” 15 listopada 1998, nr 22 (175), s. 12 / 411 Maciej Giertych, Z nadzieją w przyszłość!, Warszawa 2005, s. 43–48 / 416

Wyślemy Ci maila, gdy książka pojawi sie w sprzedaży

Brak ofert. Niedługo mogą się pojawić, zajrzyj tutaj za jakiś czas

E-booki podobne do "Bezpieczeństwo zewnętrzne państwa w polskiej myśli politycznej po 1989 roku. Wybór źródeł"