ISBN:9788323129820

Współczesne metody badań obrazów sztalugowych. Podręcznik konserwatora - restauratora

Wydawnictwo: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika

Niniejsza książka jest jednym z wielu osiągnięć projektu Eu-ARTECH. Jest to przejrzysty podręcznik stworzony przez uczonych zaangażowanych w projekt, stanowiący odpowiedź na zapotrzebowanie środowiska konserwatorów dzieł sztuki. Jako dyrektor Opificio delle Pietre Dure w latach 2000–2008 miałam okazję uczestniczyć w wielu spotkaniach oraz dyskusjach, organizowanych przez Eu-ARTECH od początku trwania projektu w 2004 r. Były to przede wszystkim spotkania uczonych, którzy pracują nad wykorzystaniem nauk ścisłych i nowych technologii w badaniach obiektów dziedzictwa kulturowego, z historykami sztuki, archeologami i konserwatorami zabytków. Udział w projekcie Eu-ARTECH sprzyjał wymianie doświadczeń pomiędzy instytucjami z wielu krajów i specjalistami z różnych dziedzin. Działania te uwypukliły potrzebę ustalenia i wymiany standardów, wzorców, praktyk dla wspólnego dobra zaangażowanych ośrodków badawczych. Zawartość tej publikacji odzwierciedla potrzebę stworzenia katalogu rożnych metod używanych do analizy obrazów namalowanych na drewnie i płótnie – najbardziej rozpowszechnionego oraz najczęściej badanego rodzaju obiektów zabytkowych. By być bardziej przydatna dla czytelnika, definicja każdej z technik musi zawierać zwięzły wykaz materiałów, do których może być stosowana, jak również przykłady zastosowań. Niniejsza książka zawiera właśnie takie informacje. Publikacja ta, odzwierciedlając swoje źródła leżące we współpracy międzynarodowej, jest skierowana do szerokiego kręgu odbiorców: prywatnych i instytucjonalnych, indywidualnych i zbiorowych. Jest to produkt rzeczywiście europejski, przynoszący korzyści zarówno badanym obiektom, jak i fachowcom, którzy się o nie troszczą. Z Przedmowy Cristiny Acidini

Wyślemy Ci maila, gdy książka pojawi sie w sprzedaży

Brak ofert. Niedługo mogą się pojawić, zajrzyj tutaj za jakiś czas

E-booki podobne do "Współczesne metody badań obrazów sztalugowych. Podręcznik konserwatora - restauratora"