ISBN:9788323134572

Con Gesu nella barca (Mc 4,35-41; 6,45-52; 8,13-21). Contributo allo studio del discepolato nel Vangelo di Marco

Autor: Dariusz Kotecki

Wydawnictwo: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika

W Ewangelii według św. Marka sześć razy zostaje zauważone, że Jezus przeprawia się w łodzi na drugi brzeg Morza Galilejskiego (4,35–41; por. 5,1; 5, 21; 6,32; 6,45–52; por. 6,53; 8,10; 8,13). Trzy razy narrator bezpośrednio podkreśla, że w tej samej łodzi znajdują się wraz z Jezusem Jego uczniowie (Mk 4,35–41; 6,45–21; 8,13–21). Te trzy perykopy są jedynymi opowiadaniami w Mk opracowanymi w formie narratywnej, które opisują odpowiednio: uciszenie burzy na morzu, kroczenie Jezusa po morzu oraz Jego dyskusję z uczniami. Ta pobieżna obserwacja narracji drugiej Ewangelii rodzi pytanie, czy ewangelista ma może jakiś jednorodny koncept trzech przepraw Jezusa z uczniami na drugi brzeg Morza Galilejskiego? W Ewangelii Marka, począwszy od perykopy opisującej powołanie pierwszych uczniów, tj. Szymona, Andrzeja, Jakuba i Jana (Mk 1,16–20), uczniowie są nieustannie obecni w Ewangelii jako towarzysze Jezusa. Jezus ze swojej strony ich formuje, aby doprowadzić ich do przyjęcia roli „rybaków ludzi”. Z obrazu stałej obecności uczniów u boku Jezusa wyłamują się jedynie te momenty, w których Jezus udaje się na samotną modlitwę (Mk 1,35; 6,46; 14,35–41) oraz cały rozdział 15, w którym zostaje opisana Jego męka. Fakt, że Jezus znajduje się z uczniami w łodzi, która stwarza relację bliskości między Nim a uczniami, rodzi kolejne pytania, dotyczące formacji uczniów: czy trzy opisane przeprawy „morskie” mają jakieś znaczenie i konsekwencje dla formacji uczniów?

Un tratto essenziale del Vangelo secondo Marco č il fatto che, dal momento delle prime vocazioni (1,16–20), Gesů si muova sempre accompagnato almeno da qualcuno dei discepoli. Al cammino di Gesů corrisponde un cammino parallelo dei discepoli. Il cammino di Gesů si compie per lo piů a piedi, ma abbastanza frequenti sono anche i suoi movimenti in barca sul mare di Galilea. Sei volte Marco nel suo vangelo segnala lo spostamento marino in barca: 4,35–41 cf. 5,1; 5,21; 6,32; 6,45–52 cf. 6,53; 8,10; 8,13–21. Quattro di questi spostamenti vengono presentati come traversate del mare: 4,35–41; 5,21; 6,45–52; 8,13–21, ed in questi passi tre volte l’evangelista menziona espressamente che nella barca, insieme a Gesů, si trovano i suoi discepoli (cf. 4,35; 6,45.51; 8,14, cf. 8,10). Queste tre scene sono anche gli unici episodi sul mare che vengono elaborati dall’evangelista in forma narrativa. I discepoli, essendo nella stessa barca con Gesů, grazie a questa situazione di particolare intimitŕ, vengono formati da Gesů. Al centro della nostra ricerca si pone la domanda, se secondo la descrizione del Vangelo di Marco, si possa parlare di una specifica formazione che ricevono i discepoli in occasione dei tre eventi nella barca. La domanda centrale comporta altri interrogativi: in quale modo e per quale scopo Gesů forma i suoi discepoli nella barca? Come i discepoli accolgono questa formazione? In quale relazione si trova questa formazione dei discepoli con le altre tappe di formazione presentate dall’evangelista?

Najlepsza cena: IBUK
LUB
Wyślemy Ci maila, gdy cena książki będzie niższa, np.17 zł

Znaleziono 7 ofert ebooków od 32.00 zł

Formaty Cena Księgarnia
mobi epub
33.90 zł ebuczek.pl
pdf
od 4.92 zł
(dostęp online)
32.00 zł ibuk.pl
pdf
33.21 zł vagabook.pl
pdf
33.60 zł litres.pl
pdf
34.00 zł bramynauki.pl
pdf
34.00 zł zinamon.pl
pdf
35.60 zł swiatebookow.pl

E-booki podobne do "Con Gesu nella barca (Mc 4,35-41; 6,45-52; 8,13-21). Contributo allo studio del discepolato nel Vangelo di Marco"