ISBN:9788323135173

Nowa opiekuńczość? Zmieniająca się tożsamość polityki społecznej

Autor: Rafał Bakalarczyk, Krzysztof Frysztacki, Krzysztof Piątek Włodzimierz Anioł

Wydawnictwo: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika

Stron: 196

Opłacalność: 9.8 zł/100 stron

Zasadniczym celem książki jest próba poszukiwania odpowiedzi na pytanie: Czy możemy mówić o kształtowaniu się we współczesnym świecie tzw. nowej opiekuńczości? W pierwszych dwóch rozdziałach przedstawione zostały amerykańskie i skandynawskie przykłady uprawiania polityki społecznej, jako dwa różne (liberalne, czyli konserwatywne w amerykańskiej nomenklaturze oraz socjaldemokratyczne) podejścia do rozwiązywania kwestii socjalnych. Przywołano historyczne oraz aktualne tendencje w zakresie poziomu zaangażowania i form aktywności państwa w kontekście globalizacji, kryzysu gospodarczego, komplikującej się sytuacji społeczno-politycznej oraz tendencji do uspołecznienia i urynkowienia polityki społecznej na początku XXI wieku. W rozdziale trzecim i czwartym przywołane zostały problemy z praktycznymi sposobami realizacji funkcji opiekuńczych w Polsce. Z tej perspektywy, w ramach lokalnej polityki społecznej w naszym kraju, ukazano zagrożenie wykluczeniem osób sprawujących opiekę nad bliskimi osobami niesamodzielnymi oraz poszukiwanie nowych sposobów rozwiązywania problemu przestępczości,w drodze wykorzystania sprawiedliwości naprawczej.

The main objective of the book is an attempt to find an answer to the following question: is so-called “new welfare” being shaped in the modern world? The first two chapters present the American and Scandinavian examples of the social policy practice, with two different (liberal, therefore considered conservative in the American nomenclature, and social-democratic) approaches to solve social issues. They bring the historical, as well as the current trends in terms of the level of involvement and forms of participation of the state, in the contexts of: globalization, economic crisis, complexity of the socio-political situation, and the tendency of socialization and marketization of social policy at the beginning of the twenty-first century. The problems concerning practical ways of implementation of social care in Poland are shown in chapters three and four, by highlighting the danger of exclusion of caregivers to their close dependents, as well as finding new ways to solve crime problems, through the usage of restorative justice within the frameworks of local social policy in our country.

Najlepsza cena: IBUK
LUB
Wyślemy Ci maila, gdy cena książki będzie niższa, np.12 zł

Znaleziono 6 ofert ebooków od 19.20 zł

Formaty Cena Księgarnia
mobi epub pdf
24.00 zł litres.pl
mobi epub
20.58 zł ebuczek.pl
pdf
od 4.92 zł
(dostęp online)
19.20 zł ibuk.pl
pdf
20.40 zł vagabook.pl
pdf
20.40 zł zinamon.pl
pdf
21.36 zł swiatebookow.pl

E-booki podobne do "Nowa opiekuńczość? Zmieniająca się tożsamość polityki społecznej"