ISBN:9788323135296

Bliski Wschód w procesie przemian. The Middle East in a process of change. 1

Wydawnictwo: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika

Marek M. Dziekan Wprowadzenie / 9 Introduction / 13 BLISKI WSCHÓD W POLITYCE MIĘDZYNARODOWEJ THE MIDDLE EAST ON INTERNATIONAL POLITICS David Jervis Change to the Past: The Obama Administration and the Middle East/ 19 Powrót do przeszłości: administracja Obamy i Bliski Wschód / 19 Marcin Krzyżanowski Iran jako kluczowy czynnik redefiniujący sytuację na Bliskim Wschodzie – perspektywa geopolityczna / 37 Iranas the key factor redefining the situation in theMiddle East – geopolitical perspective / 37 Michał Alagierski Polityka zagraniczna Turcji wobec przystąpienia Republiki Cypru do Unii Europejskiej / 55 Turkish foreign policy towards the participation or the Republicof Cyprusin the European Union / 55 Michał Dahl Polityka zagraniczna Indii i Turcji pod rządami Narendry Modiego i Ahmeta Davutoğlu – podobieństwa, różnice, perspektywy rozwoju relacji bilateralnych / 79 Foreign policy of IndiaandTurkeyunder Narendra Modi and Ahmet Davutoğlu – similarities, differences and perspectives of bilateral relations’ development / 79 Karol Wasilewski „Moralna polityka zagraniczna” Republiki Turcji pod rządami Partii Sprawiedliwości i Rozwoju / 115 „The moral foreign policy” of the Republicof Turkeyunder the Justice and Development Party / 115 Marcin Szydzisz Stosunki izraelsko-palestyńskie: stagnacja czy nowe otwarcie / 145 Israeli-Palestinian relations: stagnation or new opening? / 145 Agata Nowakowska Współpraca gospodarcza między Polską a państwami Bliskiego Wschodu / 161 Economic cooperation betweenPolandand the Middle Eastern countries / 161 ZAGROŻENIA I BEZPIECZEŃSTWO THREATS AND SECURITY Haneen Abudayeh Islamic State and reshaping the Middle East: war on terrorism / 175 Państwo Islamskie i przemiany na Bliskim Wschodzie: wojna z terroryzmem / 175 Katarzyna Domagała The Citizens of Kosovo andBosnia and Herzegovinain the ranks of Islamic State / 193 Obywatele Kosowa i Bośni i Hercegowiny w szeregach Państwa Islamskiego / 193 Davut Han Aslan The New Middle East: An Unstable Region and Its Implications forTurkey/ 207 Nowy Bliski Wschód – niestabilny region i jego implikacje dla Turcji / 207 Michał Hyra Działalność Arabii Saudyjskiej w obliczu irańskiego zagrożenia / 223 Activities of Saudi Arabiain the face of Iranian threat / 223 Przemysław Osiewicz Analiza porównawcza stanowisk Rady Współpracy Zatoki Perskiej i poszczególnych państw członkowskich wobec konfliktu w Syrii / 243 The Gulf Cooperation Council and ItsMemberStateson the Syrian Conflict: A Comparative Analysis of Official Positions / 243 Piotr Lotarski Wojsko Polskie w misjach i operacjach pokojowych na Bliskim Wschodzie. Doświadczenia. Stan obecny. Perspektywy / 265 Polish Army in missions and peace operations in theMiddle East. Experience, current state, prospects / 265 Anna Bartnik Demograficzne wyzwania Izraela – źródła i implikacje / 279 Demografic challenges of Israel – sources and implications / 279 Daniela Folwarczna Sytuacja mniejszości etniczno-religijnych we współczesnym Iraku / 297 The Situation of Ethnic-Religious Minorities in ContemporaryIraq / 297

Wyślemy Ci maila, gdy książka pojawi sie w sprzedaży

Brak ofert. Niedługo mogą się pojawić, zajrzyj tutaj za jakiś czas

E-booki podobne do "Bliski Wschód w procesie przemian. The Middle East in a process of change. 1"