O muzeologii cyfrowej – wprowadzenie / 7

Rozdział I: MUZEOLOGIA CYFROWA | CYBERMUSEOLOGY

Aldona Tołysz, Małgorzata Wawrzak Muzealnictwo przyszłości. O projektach, które wyprzedziły technologię / 25

Eric Langlois Dalej niż ewolucja technologiczna: refleksje muzeologiczne. W stronę spójnych i dostosowanych do konkretnych potrzeb cyberwystaw / 43

Anna Leshchenko Cyfrowe wymiary muzeum: definicja przedmiotu badań cybermuzeologii / 69

Rozdział II: KURATORSTWO CYFROWE | DIGITAL CURATION

Aleksandra Janus Humanistyka cyfrowa, muzea i historia ratownicza / 83

Agnieszka Krzyżanowska Redaktor metadanych, czyli o roli administratora merytorycznego muzealnej bazy danych / 93

Dominik Mirosław Piotrowski Kuratorstwo cyfrowe i upowszechnienie wiedzy o zbiorach muzealnych za pomocą otwartych narzędzi do zarządzania treścią / 103

Rozdział III: NARZĘDZIA CYFROWE MUZEALNICTWA | | DIGITAL TOOLS FOR MUSEOLOGY

Marcin Wilkowski Masowa analiza kodu źródłowego jako metoda chronologii muzeów cyfrowych / 117

Małgorzata Baka Standardy i schematy metadanych w digitalizacji muzealiów w Polsce – przegląd / 135

Anna Kornelia Jędrzejewska Narzędzia cyfrowe do badań nad dziejami piernikarstwa / 165

Ewelina Bednarz Niderlandzka kultura cyfrowa / 195

Indeks rzeczowy | Index / 219 O autorach | About Authors / 227