Redakcja i konsultacja metodyczna – Magdalena Kowalska

Książka zawiera konspekty 15 wykładów poświęconych historii literatury polskiej, od średniowiecznej pieśni Bogurodzica po teksty dwóch piosenek z lat 80. XX wieku, jakimi są Kazika Staszewskiego Polska i Grzegorza Ciechowskiego Nie pytaj o Polskę. Konspekty wykładów są przeznaczone dla cudzoziemców władających językiem polskim na poziomie B1.2. Ten podręcznik historii literatury polskiej będzie pomocny wszystkim, którzy pragną zrozumieć ją na tle europejskich procesów kulturowych. W książce są przedstawione sylwetki najwybitniejszych twórców. Wiedza historycznoliteracka jest poszerzana o wiedzę teoretycznoliteracką. Ponadto w podręczniku są podane zagadnienia mogące stawać się początkiem dyskusji w grupie oraz stwarzające możliwość utrwalenia wiedzy. Zamieszczone na końcu książki zagadki mogą stanowić punkt wyjścia ćwiczeń językowych i stawiania niełatwych pytań.