ISBN:9788323227519

Życie towarzyskie

Autor: Anna Piotrowicz

Wydawnictwo: Wydawnictwo Naukowe UAM

W serii zamieszczono omówienie różnych grup semantycznych, wybranych z całej twórczości dramatycznej i prozatorskiej Żeromskiego. W grupowaniu słownictwa zastosowano metodę teorii pól leksykalno-semantycznych. Skrupulatnie zebrany i opracowany materiał daje wgląd w autorską wizję świata i człowieka, zawartą w utworach Żeromskiego, wprowadza w tajniki sztuki pisarskiej i psychologii twórczości, wyznacza drogi jego poszukiwań leksykograficznych i artystycznych oraz dokumentuje źródła, z jakich czerpał, chcąc nadać językowi swoich utworów i bohaterów walor i autentyczności, i sugestywności.
Książka składa się z części teoretycznej oraz słownikowej. W części teoretycznej znajdują się opracowania dotyczące opozycji miasta i wsi w kontekście kulturowym, a także w świecie przedstawionym Stefana Żeromskiego.
Materiał słownikowy wyodrębniony z prac Żeromskiego poddano analizie semantycznej i formalnej, a także wyodrębniono w nim kategorie porządkujące zgromadzone słownictwo.
Wśród kategorii semantycznych wyróżniono m.in. kategorię ludzi, miejsc, elementów kultury, realiów życia, a także nazwy miast, wsi i ich określenia. W analizie formalnej wyróżniono formacje z dywizem, zdrobnienia i zgrubienia, elementy dialektalne oraz cytaty z języków obcych i zapożyczenia.

W tworzywie językowym prozy Stefana Żeromskiego pole tematyczne
„życie towarzyskie” jest bardzo bogate - obejmuje 1140 haseł słownikowych. Podstawę źródłową haseł słownikowych stanowią: Dzieła Stefana Żeromskiego, Dzienników tom odnaleziony oraz Listy Stefana Żeromskiego.

Wyślemy Ci maila, gdy książka pojawi sie w sprzedaży

Brak ofert. Niedługo mogą się pojawić, zajrzyj tutaj za jakiś czas

E-booki podobne do "Życie towarzyskie "