e-ISBN: 978-83-233-8697-1

Tom II Krakowskich studiów z historii państwa i prawa jest w całości poświęcony pamięci prof. dr. hab, Stanisława Płazy (1927-2006), postaci wyjątkowej, wybitnego krakowskiego historyka państwa i prawa.