Publikacja poświęcona najnowszym zagadnieniom polityki społecznej, podzielona na pięć bloków tematycznych:

• zakres dyscypliny,
• cele współczesnej polityki społecznej,
• środki i sposoby realizacji założeń dziedziny,
• cechy potencjału osobowego społeczeństwa i relacji społecznych,
• podejścia i narzędzia badawcze stosowane w nauce o polityce społecznej.


Autorzy podejmują próbę doprecyzowania terminologii naukowej w dziedzinie polityki społecznej, omawiając różne kategorie pojęć:

• pojęcia nowe w języku nauki o polityce społecznej, przejmowane z innych dyscyplin naukowych lub z języków obcych,
• pojęcia, od dawna obecne w języku nauki o polityce społecznej, ale nadal wieloznaczne i nie mające ustalonej i powszechnie akceptowanej definicji,
• pojęcia, które nabierają znaczenia obecnie, stają się ważne w kontekście aktualnej sytuacji politycznej, społecznej i gospodarczej.