ISBN:9788323546092

Profile refleksyjności i typy karier

Autor: Ewa Dębska

Wydawnictwo: Uniwersytet Warszawski

Autorka opisuje wzajemne związki między profilami refleksyjności a typami karier osób, które profesjonalnie wspierają ludzi w wyborze drogi edukacyjno-zawodowej. Bada pojęcia refleksji i refleksyjności oraz, analizując wyniki badań jakościowych, konstruuje typologię karier badanych osób. Wyłania pięć typów karier: kumulatywne, zrównoważone, urynkowione, adaptacyjne i familijne. Na podstawie rekonstruowanych przebiegów biografii tworzy kategorię pojęciową „profil refleksyjności”, wyodrębnia jej cechy konstytutywne oraz wyróżnia profile refleksyjności: egzystencjalnej, intrapersonalnej, antycypacyjnej, racjonalnej i interpersonalnej. Następnie zastanawia się nad znaczeniem określonych profili refleksyjności dla przebiegu karier profesjonalnych doradców.

Publikacja zainteresuje poradoznawców, andragogów, psychologów i socjologów oraz studentów przygotowujących się do pracy doradców oraz praktyków zajmujących się poradnictwem zawodowym lub pracą socjalną.

The author describes the reciprocal interconnections between reflexivity profiles and career types of those who professionally support people in their choice of education and work. She examines the notion of reflexivity and, analysing the results of qualitative research, constructs the typology of careers. Five career types emerge from the research: cumulative, balanced, market, adaptive and family. Using the reconstructed biographies, the author creates the category of “reflexivity profile”, shows its constitutive elements and divides it into existential, intrapersonal, anticipatory, rational and interpersonal. She then reflects on the importance of reflexivity profiles for careers of professional career advisers.

Najlepsza cena: Vagabook
LUB
Wyślemy Ci maila, gdy cena książki będzie niższa, np.12 zł

Znaleziono 6 ofert ebooków od 21.50 zł

Formaty Cena Księgarnia
mobi epub pdf
21.50 zł vagabook.pl
mobi epub pdf
23.05 zł swiatebookow.pl
mobi epub pdf
23.08 zł gandalf.com.pl
mobi epub pdf
od 4.92 zł
(dostęp online)
25.90 zł ibuk.pl
mobi epub
25.90 zł litres.pl
mobi
23.30 zł zinamon.pl
epub
23.30 zł zinamon.pl
pdf
23.30 zł zinamon.pl

E-booki podobne do "Profile refleksyjności i typy karier"