ISBN:9788323550105

Pedeutologia

Autor: Joanna Madalińska-Michalak

Wydawnictwo: Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego

Znakomite studium teoretyczno-empiryczne z zakresu pedeutologii, które pomaga zrozumieć złożoność pracy nauczyciela z punktu widzenia prawa oraz etyki tego zawodu. Autorka w sposób niezwykle kompetentny i jednocześnie przystępny omawia specyfikę zawodu nauczyciela, prezentując autorski model differentia specifica oraz stan i dynamikę zmian w tym zawodzie w Polsce. Analizuje zasadnicze zagadnienia, takie jak odpowiedzialność zawodowa nauczyciela, dylematy etyczne nauczycieli i kodeks etyki zawodu nauczyciela. Przedstawia rozważania na temat atrakcyjności tej pracy, przywołuje mierniki pozwalające odnieść się do owej atrakcyjności i formułuje siedem zasadniczych wyzwań, którym należy stawić czoła, aby wzmocnić zawód nauczyciela. Niezwykle ważna i aktualna książka podejmująca wiele kwestii, których w pedeutologii dotychczas w ogóle lub przynajmniej w zadowalającym stopniu nie dostrzegano i nie doceniano, a niejednokrotnie je marginalizowano lub wręcz pomijano w rozważaniach nad nauczycielem i zawodem nauczyciela. ****** Pedeutology. Legal and Ethical Bases of the Teaching Profession A theoretical-empirical study on pedeutology, which helps understand the complexity of from the legal and ethical perspective, The author describes the specific nature of the teaching profession in a competent and accessible manner, presenting her own model of differentia specifica. She also presents the current state and the dynamics of changes in this profession in Poland. She analyses key issues such as teachers professional responsibility, ethical dilemmas and a professional code of ethics. She reflects on the attractiveness of the job and the measures of it. Finally, she presents seven significant challenges that should be faced to strengthen the teaching profession.
Najlepsza cena:
LUB
Wyślemy Ci maila, gdy cena książki będzie niższa, np.12 zł

Znaleziono 1 ofert ebooków od 0.00 zł

Formaty Cena Księgarnia
mobi epub pdf
0.00 zł ebookpoint.pl

Joanna Madalińska-Michalak - inne e-booki