ISBN:9788323552598

Aktualne wyzwania prawa wyborczego

Autor: Marek Zubik, Jan Podkowik

Wydawnictwo: Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego

Publikacja prezentuje krytyczne spojrzenie na różne instytucje prawa wyborczego i praktykę ich funkcjonowania zarówno w kontekście doświadczeń wyborczych lat 2018-2020 i towarzyszących im zmian prawa, jak i sytuacji związanej ze stanem pandemii i problemów wynikających z konieczności organizacji wolnych wyborów w warunkach nadzwyczajnych. Analizie poddawane są w tym kontekście klasyczne zagadnienia z zakresu prawa wyborczego, takie jak zasady prawa wyborczego (w szczególności zasada wolnych wyborów), prawa wyborcze obywateli, organy wyborcze, proces wyborczy, kampania wyborcza, kontrola wyborów czy też cisza legislacyjna. W wielu tekstach, których autorami są młodzi badacze prawa konstytucyjnego z różnych ośrodków akademickich, zamieszczono również ocenę obowiązujących w Polsce regulacji prawnych w świetle standardów międzynarodowych, w tym zwłaszcza standardów Rady Europy, a także postulaty de lege ferenda, ukierunkowane na usprawnienie istniejących już procedur wyborczych oraz zapewnienie wyborom do organów przedstawicielskich w najwyższym stopniu demokratycznego charakteru. Książka adresowana jest nie tylko do studentów wydziałów prawa i administracji, ale również do wszystkich tych, którzy na co dzień zajmują się prawem wyborczym, zarówno w ujęciu praktycznym, jak i teoretycznym. Z pewnością będzie też ciekawą lekturą dla wszystkich zainteresowanych prawem wyborczym i szeroko rozumianym prawem ustrojowym. Tematyka z całą pewnością jest aktualna, zaś część wniosków ponadczasowa. [\ ważny jest każdy głos prawniczy, głos oparty na sile argumentów ugruntowanych na obowiązujących regulacjach konstytucyjnych i umowach międzynarodowych. (Z recenzji prof. dr. hab. Marka Chmaja) Recenzowana publikacja [\ powinna zainteresować zarówno decydentów politycznych, jak i przedstawicieli polskiej doktryny prawa konstytucyjnego. (Z recenzji prof. dr hab. Moniki Florczak-Wator) ********* The Current Challenges of Electoral Law The publication presents a critical view on various institutions of electoral law and their functioning in the context of the 2018-2020 elections and the accompanying changes to the law, as well as the situation caused by the pandemic and the problems resulting from the organization of the free elections in extraordinary conditions. The authors analyse classic electoral law issues such as the principles of electoral law (the principle of free elections in particular), citizens electoral rights, electoral bodies, the election process, the election campaign, election control, or legislative silence. Many texts, whose authors are young researchers in constitutional law from different academic centres, contain the assessment of legal regulations in force in Poland in accordance with international standards, especially those set by the Council of Europe, as well as the de lege ferenda demands, which aim at improving existing electoral procedures and ensuring that the elections to representative bodies are fully democratic. ********* Marek Zubik (ORCID 0000-0002-0634-3472) - profesor Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Jan Podkowik (ORCID 0000-0001-6410-6822) - pracownik Uniwersytetu Warszawskiego.
Najlepsza cena:
LUB
Wyślemy Ci maila, gdy cena książki będzie niższa, np.12 zł

Znaleziono 1 ofert ebooków od 0.00 zł

Formaty Cena Księgarnia
pdf
0.00 zł ebookpoint.pl

Marek Zubik - inne e-booki

Jan Podkowik - inne e-booki