Książka jest zaproszeniem do podróży po różnych kontynentach i różnych metodologiach. Autorzy i autorki tekstów spoglądają ponownie na rozpoznania antropologiczne Jerzego Wasilewskiego i proponują ich własne, kolejne odczytania. Tabu, szamanizm, jurta, trikster, śmiech – te i inne pojęcia z Jego słownika etnologicznego ożywają w nowych ujęciach trzech pokoleń antropolożek, kulturoznawców, badaczy i badaczek.

"Fragmenty większej całości" to tom dedykowany Jerzemu S. Wasilewskiemu, wybitnemu antropologowi i badaczowi Azji, autorowi niezwykłych w polskiej antropologii kulturowej książek "Tabu" i "Podróże do piekieł", wieloletniemu pracownikowi Uniwersytetu Warszawskiego i Polsko-Japońskiej Akademii Technik Komputerowych. Antologia zawiera teksty pisane przez współpracowników prof. Wasilewskiego, także tych, którzy z nim przemierzali kraje Azji, jego przyjaciół, uczniów i osoby inspirujące się jego pracami.

Antropologowie wiedzą nie od dziś (choć zdarza się im o tym zapominać), że ich dane nie są nigdy dane, ale zawsze brane: wybrane, dobrane, już na wstępie w coś przybrane. Wiedzą też, że nie inaczej jest w kulturze, i to zarówno w tej, którą sami badają, jak i w tej, która ich otacza i warunkuje ich własną percepcję: to, co wydaje się naturalne, jest przecież w gruncie rzeczy przedmiotem społecznej obróbki. ((Jerzy S . Wasilewski, Tabu, Warszawa 2010, s. 217)

*********

Parts of a Larger Whole. For Jerzy. S. Wasilewski

The books invites the reader to travel across different continents and various methodologies. Once more, the authors look at Jerzy Wasilewski’s anthropological recognitions and offer their own readings. Taboo, shamanism, yurt, trickster, laughter – these as well as other notions from his ethnological dictionary come to life in new approaches of three generations of anthropologists, cultural theorists and scholars.

*********

Dr hab., prof. ucz. Agnieszka Kościańska (ORCID 0000-0002-5512-425X) – uzyskała doktorat i habilitację na Uniwersytecie Warszawskim. Pracuje w Zakładzie Teorii i Badań Współczesnych Praktyk Kulturowych w Instytucie Etnologii i Antropologii Kulturowej Uniwersytetu Warszawskiego. Leverhulme Visiting Professor w Oxford School of Global and Area Studies. Autorka książek "Potęga ciszy. Konwersja a rekonstrukcja porządku płci na przykładzie nowego ruchu religijnego Brahma Kumaris" (WUW 2009), "Płeć, przyjemność i przemoc. Kształtowanie wiedzy eksperckiej o seksualności w Polsce" (WUW 2014, wyd. ang. Indiana UP, 2021), "Antropologia wobec dyskryminacji" (WUW 2015) oraz "Zobaczyć łosia. Historia polskiej edukacji seksualnej od pierwszej lekcji do Internetu" (2017, wyd. ang. Berghahn Books, 2021), a także (współ)redaktorka zbiorów dotyczących problematyki płci i seksualności m.in. "Kobiety i religie" i "Gender. Perspektywa antropologiczna" oraz redaktorka podręcznika "Antropologia seksualności. Teoria. Etnografia. Zastosowanie". Publikowała m.in. w pismach „Kultura i Społeczeństwo”, „Lud”, „Focaal. European Journal of Anthropology”, „Sociologický časopis”, „Ethnologie Française”, „Zeszyty Etnologii Wrocławskiej”, „InterAlia”, „(op.cit.,)”.

Dr hab., prof. ucz. Magdalena Radkowska-Walkowicz (ORCID 0000-0002-4127-9592) – profesor w Zakładzie Antropologii Medycyny i Cielesności w Instytucie Etnologii i Antropologii Kulturowej Uniwersytetu Warszawskiego, absolwentka Szkoły Nauk Społecznych przy IFiS PAN, członkini Interdyscyplinarnego Zespołu Badań nad Dzieciństwem UW i Komitetu Bioetyki PAN. Interesuje się kulturowymi wymiarami cielesności, medycyny, technologii reprodukcyjnych, genetyki oraz dzieciństwa i macierzyństwa. Współzałożycielka Interdyscyplinarnego Zespołu Badań nad Dzieciństwem UW. Autorka wielu publikacji z zakresu antropologii medycyny, reprodukcji i dzieciństwa w czasopismach naukowych oraz książek: "Doświadczenie in vitro. Niepłodność i nowe technologie reprodukcyjne w perspektywie antropologicznej" (2013) oraz "Od Golema do Terminatora. Wizerunki sztucznego człowieka w kulturze" (2008) i redaktorka antologii: "Doświadczanie świata, doświadczanie lektury" (2011) oraz "Antropolog wobec współczesności" (2010). Publikowała m.in. w „European Journal of Women’s Studies”, „Reproductive Health Matters”, „Ethnologia Europaea”, „Dialogu”, „Przeglądzie Filozoficznym”, „Kontekstach”, „Kulturze Współczesnej”, „Kwartalniku Filmowym”, magazynie „(op.cit.,)” i „Kulturze Popularnej”.

Dr hab. Tomasz Rakowski (ORCID 0000-0002-1668-2793) – etnolog, antropolog kultury, kulturoznawca, adiunkt w Zakładzie Antropologii Politycznej i Ekonomicznej w Instytucie Etnologii i Antropologii Kulturowej Uniwersytetu Warszawskiego, współpracuje z Instytutem Kultury Polskiej UW. Lekarz, specjalista medycyny ratunkowej, pracuje w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym Szpitala Bielańskiego w Warszawie. Prowadzi badania w Polsce i w Mongolii. Zajmuje się badaniami oddolnych procesów rozwojowych, antropologią sztuki współczesnej i partycypacyjnej, etnograficznie zorientowaną animacją kultury oraz najnowszą metodologią badań kulturowych. Autor książek: "Łowcy, zbieracze, praktycy niemocy. Etnografia człowieka zdegradowanego" (2009, wyd. ang. Berghahn Books, 2016, 2019) oraz "Przepływy, współdziałania, kręgi możliwego. Antropologia powodzenia" (2019).