Tadeusz Szkołut, Estetyka Stanisława Brzozowskiego WYBÓR PISM ESTETYCZNYCH STANISŁAWA BRZOZOWSKIEGO   1. KULTURA - SPOŁECZEŃSTWO - HISTORIA [Rzeczywistość kultury w perspektywie „filozofii krytycznej"} Nasz „ja" i historia Kultura i życie [Od kultury „cząstkowej" do kultury „całkowitej"\   2. MŁODZIEŃCZE PRACE KRYTYCZNE: W WALCE O NOWĄ SZTUKĘ DLA NOWEGO SPOŁECZEŃSTWA My młodzi Tu l'as soulu, Georges Danin...[Anachroniczność pisarstwa Sienkiewicza\ (fragment) Henryk Sienkiewicz i jego stanowisko w literaturze współczesnej (fragmenty) Współczesne kierunki w literaturze współczesnej (fragment) Maurycy  Maeterlinck. Z powodu wystawienia Monny Vanny w Warszawie [Immoralistką jest w istocie swej twórczość"\ (fragment) Sztuka i społeczeństwo [Sztuka - „korektyw życia społecznego"\ (fragmenty) Teatr współczesny i jego dążności rozwojowe [Znaczenie teatru w kulturze\ (fragmenty) O nowej sztuce [Zadania sztuki w perspektywie „indywidualizmu bezwzględnego"\ (fragmenty) Miriam [Sztuka jako „wielka antycypacja"\(fragmenty)   3. „WSPÓŁCZESNA KRYTYKA LITERACKA W POLSCE" [FILOZOFICZNO-ESTETYCZNE PRZESŁANKI I KONKLUZJE KRYTYKI LITERACKIEJ\ Sprawdziany i metody krytyki Subiektywizm i obiektywizm Sztuka i krytyka Drogi krytyki, jej typy i odmiany Zadania krytyki wobec literatury istniejącej i tej, która powstaje (fragment) Mitologia estetyczna: - Miriam [Zmistyfikowana świadomość estetyczna\ Kilka słów z teorii powieści [Forma epicka a forma dramatyczna\   4. TRAGIZM W ŻYCIU I JEGO RÓŻNORAKIE MANIFESTACJE W SZTUCE [Teatr jako „samopoznanie ludzkości"\ (fragmenty) [Istota tragedii\ (fragment) Stanisław Przybyszewski [Jako wyraziciel dehumanizacji życia nowoczesnego\ Styl Ibsena [„Żal po tragedii\ Dzieje grzechu Stefana Żeromskiego [Odpowiedzialność człowieka za swe życie jako tragiczna zdobycz nowoczesności\ (fragment) [Tragiczna zguba pięknego człowieka\ ( fragment) [Rzeźba jako wyraz tragicznej wolności człowieka nowoczesnego\ (fragment)   5. HUMOR I PRAWO [HUMOR JAKO ZASADA LITERATURY ANGIELSKIEJ\ Humor i prawo [Humor jako zasada literatury angielskiej\ (fragment)   6. „PAMIĘTNIK" [ FRAGMENTY ESTETYCZNE\ [Poezja i „zmysł historyczny"\ [Poezja jako „twórcza autodefinicja człowieka"\ [Krytyka literacka - analiza żywej tradycji\ [Styl epoki i jego ekspresja w literaturze\ [Słowo - jedyna rzeczywistość człowieka  - nie istniej poza historią\ [Estetyczne usprawiedliwienie artyzmu"\ [Styl - kultura uwewnętrzniona przez jednostkę\ [Etyczność wpisana w strukturę ludzkiego świata społeczno-historycznego\   7. AFORYZM O KRYTYKU, TWÓRCY I KULTURZE ARTYSTYCZNEJ Aforyzm o krytyku, twórcy i kulturze artystycznej [wybór\   Bibliografia