W serii zamieszczono omówienie kolejnych grup semantycznych, wybranych z całej twórczości dramatycznej i prozatorskiej Żeromskiego. W grupowaniu słownictwa zastosowano metodę teorii pól leksykalno-semantycznych. Skrupulatnie zebrany i opracowany materiał daje wgląd w autorską wizję świata i człowieka, zawartą w utworach Żeromskiego, wprowadza w tajniki sztuki pisarskiej i psychologii twórczości, wyznacza drogi jego poszukiwań leksykograficznych i artystycznych oraz dokumentuje źródła, z jakich czerpał, chcąc nadać językowi swoich utworów i bohaterów walor i autentyczności, i sugestywności.
Książka składa się z części teoretycznej oraz słownikowej. Część teoretyczna zawiera monograficzne opracowanie zasobu samodzielnych znaczeniowo wyrazów mieszczących się w kręgu tematycznym podróży i podróżowania w utworach Stefana Żeromskiego. Można w niej znaleźć analizę śladów podróży pisarza w jego piśmiennictwie, a także swoisty „przewodnik po Polsce” według Żeromskiego. Tom prezentuje też mapki tras podróży i wycieczek Żeromskiego oraz stworzonych przez niego postaci literackich po polskiej ziemi oraz opisy tras podróży bohaterów literackich przez miejscowości, których nie ma w rzeczywistości.