„Jest to ciąg dalszy «Uchodźców» i wszystkiego, co dotychczas napisałem, ale można go bez trudu przeczytać, nawet jeśli nie zna się żadnego z moich wcześniejszych utworów” – tłumaczy we wstępie znakomity pisarz. Ta książka to swoiste podsumowanie życia i twórczośc i Grynberga, ściśle związanych z tropieniem prawdy – nie tylko o Holocauście, ale o ludziach w ogóle, uwikłanych w burzliwe zdarzeni a ostatnich siedemdziesięciu lat. Autor rozszyfrowuje swych zawoalowanych bohaterów, opowiada o swej pracy w „Głosie Ameryki”, opisu je spotkania z Miłoszem, Giedroyciem, Jerzym Kosińskim czy Susan Sontag...