ISBN:9788325507091

Zmiany statutu i kapitału w spółce akcyjnej. Komentarz

Autor: Maciej Goszczyk

Wydawnictwo: C.H. Beck

W prezentowanym komentarzu zostały omówione przepisy art. 430-458 KSH regulujące zmianę statutu, zwykłe podwyższenie kapitału zakładowego i subskrypcję akcji, podwyższenie kapitału zakładowego ze środków spółki, kapitał docelowy, warunkowe podwyższenie kapitału zakładowego i obniżenie kapitału zakładowego. Komentarz zawiera również analizę innych przepisów KSH, m.in. przepisów dotyczących kształtowania treści statutu, regulacji odnoszących się do wkładów wnoszonych na pokrycie kapitału zakładowego, które należy uwzględniać przy dokonywaniu ww. operacji. Autor poddaje analizie także przepisy ustawy z 29.7.2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.

Komentarz adresowany jest zarówno do praktyków stosujących analizowane przepisy, jak i do wszystkich osób zainteresowanych zagadnieniami z zakresu prawa spółek handlowych.

Wyślemy Ci maila, gdy książka pojawi sie w sprzedaży

Brak ofert. Niedługo mogą się pojawić, zajrzyj tutaj za jakiś czas