ISBN:9788325515812

Dyskryminacja i mobbing w zatrudnieniu

Autor: Krzysztof Śmiszek, Karolina Kędziora

Wydawnictwo: C. H. Beck

Publikacja zawiera szczegółowe omówienie przepisów dotyczących obowiązku równego traktowania w zatrudnieniu, zakazu dyskryminacji i mobbingu oraz prezentuje krytyczne spojrzenie na stan tych regulacji prawnych.

Przepisy prawa polskiego zostały zinterpretowane przez autorów w świetle prawa wspólnotowego jako nadrzędnego w stosunku do regulacji krajowych. Ponadto, w związku ze stosunkowo ubogim orzecznictwem sądów krajowych dotyczącym dyskryminacji w zatrudnieniu, autorzy często odwołują się do orzecznictwa Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości.

Publikacja przedstawia przejawy nierównego traktowania i mobbingu w zatrudnieniu, jak również sposoby przeciwdziałania i zwalczania tych zjawisk.

Wyślemy Ci maila, gdy książka pojawi sie w sprzedaży

Brak ofert. Niedługo mogą się pojawić, zajrzyj tutaj za jakiś czas

Krzysztof Śmiszek - inne e-booki

Karolina Kędziora - inne e-booki