ISBN:9788325516833

Urlopy pracownicze. Komentarz

Autor: Adam Malinowski

Wydawnictwo: C.H. Beck

Prezentowany publikacja stanowi zarówno komentarz do wybranych przepisów Kodeksu pracy, jak i aktów wykonawczych dotyczących przedmiotowej materii. Autor w sposób bardzo przystępny omawia m.in. następujące zagadnienia związane z prawem urlopowym:

  • zasady obliczania urlopów,
  • wypłaty ekwiwalentu urlopowego,
  • udzielanie urlopów macierzyńskich, ojcowskich,
  • prowadzenie dokumentacji urlopowej.

Autor rozważania teoretyczne ilustruje wieloma przykładami praktycznymi. W komentarzu uwzględniono stan prawny na maj 2010 r., a szczególnie dużo rozważań poświęcono ostatnim nowelizacjom urlopów związanych z rodzicielstwem.

Wyślemy Ci maila, gdy książka pojawi sie w sprzedaży

Brak ofert. Niedługo mogą się pojawić, zajrzyj tutaj za jakiś czas

Adam Malinowski - inne e-booki