ISBN:9788325517700

Finanse publiczne

Autor: Wojciech Lachiewicz

Wydawnictwo: C.H. Beck

Niniejsza książka jest zbiorem kilkunastu monografii poświęconych kluczowym tematom i problemom nowej ustawy o finansach publicznych z 27.8.2009 r. Opisuje konsekwencje, jakie nowa ustawa niesie dla funkcjonowania jednostek sektora rządowego i samorządowego. Można w niej odnaleźć odpowiedzi na pytania nurtujące obecną doktrynę i praktykę finansową (np. odnośnie do dopuszczalności stosowania odstępstw od zasady jawności finansów publicznych czy w kwestii charakteru prawnego uchwały budżetowej JST). W odróżnieniu od innych dotychczas napisanych komentarzy do nowej ustawy o finansach publicznych, książka nie referuje ustawy „przepis po przepisie”, ale traktuje o tematach i zagadnieniach związanych z jej praktycznym stosowaniem. Zaletą publikacji są w pełni kompletne i przemyślane przez jej autorów wzory uchwał i zarządzeń. Każdy ze wzorów jest konsekwencją wcześniej przyjętej i opisanej przez autora własnej interpretacji przepisów implikujących treści merytoryczne i formę proponowanego projektu uchwały lub zarządzenia. Obszerne objaśnienia towarzyszące wzorom mogą ułatwić samorządom dobór rozwiązań dla własnego projektu uchwały lub zarządzenia.

Książkę można rekomendować praktykom wywodzącym się ze służb finansowych i kadry kierowniczej jednostek sektora finansów publicznych. Będzie ona również przydatna dla studentów kierunków studiów z zakresu prawa i administracji oraz studiów ekonomicznych jako uzupełnienie do podręczników akademickich. Szczególną grupą odbiorców, którzy mogą skorzystać z książki, są osoby zatrudnione w organach kontrolujących przestrzeganie prawa finansów publicznych, w tym zasiadające w sądach administracyjnych.

dr hab. Krzysztof Surówka, Prof. UE w Krakowie

Wyślemy Ci maila, gdy książka pojawi sie w sprzedaży

Brak ofert. Niedługo mogą się pojawić, zajrzyj tutaj za jakiś czas

Wojciech Lachiewicz - inne e-booki