ISBN:9788325523701

Konkurencja a własność intelektualna. Tom II

Autor: Marian Kępiński, Jakub Kępiński, Katarzyna Klafkowska-Waśniowska

Wydawnictwo: C. H. Beck

Konkurencja a własność intelektualna to zbiór artykułów poświęconych problematyce wpływu prawa konkurencji
na korzystanie z prawa własności intelektualnej. Poruszane są w nich takie zagadnienia jak:

- ocena umów transferu technologii w świetle reguł wspólnotowego prawa konkurencji;
- ocena działalności organizacji zbiorowego zarządu w świetle reguł prawa konkurencji;
- ocena prób przeciwstawienia się importowi równoległemu farmaceutyków za pośrednictwem regulacji prawa konkurencji.
- odmowa dostępu do dóbr chronionych za pośrednictwem praw własności intelektualnej jako nadużycie pozycji dominującej przez podmioty dysponujące takimi prawami.

 

Przedmiotemrozważań zawartych w tomie drugim są zagadnienia „styku” praw własnościintelektualnej z prawem ochrony konkurencji. Na „styku” tym dochodzi dozderzenia swoistego „monopolu” na korzystanie z chronionych prawami własnościintelektualnej rozwiązań z zasadą swobody konkurencji.

Wposzczególnych rozdziałach omawiane są zagadnienia uznania odmowy dostępu dorozwiązań chronionych za pośrednictwem praw własności intelektualnej zanadużycie pozycji dominującej, praktyk wiązania technologicznego orazdopuszczalnego zakresu ochrony przed konkurencją ze strony innych użytkownikówtej samej technologii.

Szczegółoweomówienie znalazła również problematyka dopuszczalności uzyskiwania ochronypatentowej dla tzw. business methodsoraz skutków wprowadzenia tzw. klauzuli napraw dla rynku części zamiennych.

Ponadtoodrębne rozdziały zostały poświęcone ocenie – dokonywanej z perspektywy prawakonkurencji – działalności organizacji zbiorowego zarządzania, a także praktykprzedsiębiorców na rynku farmaceutycznym zmierzających do ograniczenia tzw.importu równoległego produktów leczniczych.

Wyślemy Ci maila, gdy książka pojawi sie w sprzedaży

Brak ofert. Niedługo mogą się pojawić, zajrzyj tutaj za jakiś czas

Marian Kępiński - inne e-booki

Jakub Kępiński - inne e-booki

Katarzyna Klafkowska-Waśniowska - inne e-booki