ISBN:9788325527952

Skuteczne zarządzanie ryzykiem a kontrola zarządcza w sektorze publicznym

Autor: Agata Kumpiałowska

Wydawnictwo: C.H. Beck

Zgodnie z obowiązującą ustawą o finansach publicznych samorządy mają obowiązek wdrażać zarządzanie ryzykiem, jako podstawowy element systemu kontroli zarządczej.

Jedynym dokumentem na ten temat, który przygotował Minister Finansów są jak dotąd „Standardy Kontroli Zarządczej dla jednostek sektora finansów publicznych”. Niestety ogólny charakter tego opracowania sprawił, że wiele osób odpowiedzialnych za system kontroli zarządczej, w tym system zarządzania ryzykiem, zadaje sobie pytanie, czy działania podejmowane do tej pory są właściwe, optymalne i czy istnieje konieczność przebudowania dotychczasowych rozwiązań.

Nasza najnowsza książka:

- ułatwi zorganizowanie systemu zarządzania ryzykiem w jsfp oraz określenie jego roli w systemie kontroli zarządczej,

- zawiera szczegółowe omówienie poszczególnych etapów wdrażania systemu zarządzania ryzykiem jak:

• Organizacja procesu

• Identyfikacja zdarzeń

• Ocena ryzyka

• Reakcja na ryzyko

• Monitoring

• Raportowanie

• Ocena

- jest opatrzona przykładami wzorów i regulacji do natychmiastowego wykorzystania,

- została uzupełniona o szereg metod i narzędzi niezbędnych w procesie oceny i doskonalenia przyjętych rozwiązań we wdrażaniu systemu zarządzania ryzykiem w jsfp.

Wyślemy Ci maila, gdy książka pojawi sie w sprzedaży

Brak ofert. Niedługo mogą się pojawić, zajrzyj tutaj za jakiś czas