Seria Plansze Becka porządkuje wiadomości z określonej dziedziny prawa w formie przystępnych, czytelnych i ciekawych tablic, schematów oraz wykresów. Zaprezentowany w ten sposób materiał pozwala na szybkie usystematyzowanie i ugruntowanie wiedzy.

Plansze „Postępowanie administracyjne i sądowoadministracyjne” podzielone są na sześć rozdziałów:

SYSTEM PROCEDURY ADMINISTRACYJNEJ prezentuje: podział procedury administracyjnej ze względu na rodzaje podmiotów prowadzących postępowanie, rodzaje procedury administracyjnej wyodrębnione w oparciu o kryteria funkcjonalne i przedmiotowe;

OGÓLNE POSTĘPOWANIE ADMINISTRACYJNE obejmuje omówienie:

zakresu przedmiotowego i podmiotowego oraz funkcji ogólnego postępowania administracyjnego,

przebiegu ogólnego postępowania administracyjnego, ze szczególnym uwzględnieniem czynności procesowych oraz rodzajów rozstrzygnięć i środków ich weryfikacji;

POSTĘPOWANIE SĄDOWOADMINISTRACYJNE zawiera prezentację:

modeli sądowej kontroli administracji oraz zakresu przedmiotowego i podmiotowego postępowania sądowoadministracyjnego,

przebiegu postępowania sądowoadministracyjnego, ze szczególnym uwzględnieniem czynności procesowych oraz rodzajów rozstrzygnięć i środków ich weryfikacji;

W wydaniu 2. rozbudowano poszczególne plansze, aktualizując całość problematyki według stanu prawnego na dzień 1.5.2011 r. (z uwzględnieniem również zmian uchwalonych przed 1.5.2011 r., a wchodzących w życie po tej dacie).