ISBN:9788325534370

Ustawa o działalności leczniczej. Komentarz

Autor: Joanna Nowak-Kubiak

Wydawnictwo: C.H. Beck

Publikacja zawiera komentarz do ustawy z 15.4.2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654 ze zm.). Komentowana ustawa jest odpowiedzią na konieczność wprowadzenia zmian, zarówno w zakresie zasad organizacji systemu ochrony zdrowia, jak i funkcjonowania podmiotów prowadzących działalność leczniczą.

Z uwagi na wieloletnie doświadczenie zawodowe Autorki w Departamencie Organizacyjno-Prawnym Centrali Narodowego Funduszu Zdrowia oraz Urzędzie Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych publikacja pozwala:

 • spojrzeć na działalność leczniczą nie tylko od strony teoretycznej, ale również praktycznej;
 • uniknąć odpowiedzialności w wyniku kontroli pod względem zgodności z prawem oraz medycznym;
 • poznać uprawnienia podmiotów tworzących, sprawujących nadzór nad podmiotem leczniczym;
 • dokładniej poznać zagadnienia dotyczące podmiotów wykonujących działalność leczniczą.

Komentarz prezentuje kompleksowe omówienie zagadnień dotyczących:

 • zasad wykonywania działalności leczniczej;
 • zasad funkcjonowania podmiotów wykonujących działalność leczniczą niebędących przedsiębiorcami;
 • zasad prowadzenia rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą;
 • norm czasu pracy pracowników podmiotów leczniczych;
 • zasad sprawowania nadzoru nad wykonywaniem działalności leczniczej oraz podmiotami wykonującymi działalność leczniczą.

Publikacja zawiera również komentarz do najnowszych zmian dotyczących:

 • struktury organizacyjnej podmiotu leczniczego wprowadzonych ustawą z 9.6.2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz.U. Nr 149, poz. 887 ze zm.);
 • wykreślenia wpisu do rejestru wprowadzonych ustawą z 15.7.2011 r. o zawodach pielęgniarki i położnej (Dz.U. Nr 174, poz. 1039 ze zm.);
 • kontroli podmiotu leczniczego wprowadzonych ustawą z 15.7.2011 r. o kontroli w administracji rządowej (Dz.U. Nr 185, poz. 1092).

Publikacja przeznaczona jest w szczególności dla: adwokatów, radców prawnych, urzędników, dyrektorów zakładów opieki zdrowotnej, pracowników organów założycielskich odpowiedzialnych za nadzór nad podmiotami leczniczymi.

Wyślemy Ci maila, gdy książka pojawi sie w sprzedaży

Brak ofert. Niedługo mogą się pojawić, zajrzyj tutaj za jakiś czas