ISBN:9788325538743

Ustawa o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta. Ustawa o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. Ustawa "refundacyjna". Ustawa o działalności leczniczej. Komentarz praktyczny ze wzorami

Autor: Michał Rojewski, Milena Szuchnik

Wydawnictwo: C. H. Beck

Komentarz dotyczy podstaw prawnych funkcjonowania służby zdrowia w Polsce. Autorzy skupiając się na wybranych zagadnieniach ustaw:  o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta, o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, o działalności leczniczej oraz ustawy „refundacyjnej” omawiają m.in. kwestie dotyczące:

  • składek na ubezpieczenia zdrowotne,
  • zasad udzielania świadczeń,
  • „koszyka” świadczeń zdrowotnych,
  • cen urzędowych oraz marży leków finansowanych przez NFZ,
  • pracowników zakładów opieki zdrowotnej,
  • samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej,
  • relacji państwo–placówka zdrowotna.

Komentarz skierowany jest nie tylko do prawników zajmujących się daną tematyką, ale także do dyrektorów placówek medycznych, lekarzy będących w trakcie kursów specjalizacyjnych oraz studentów studiów prawniczych, jaki i medycznych.

Wyślemy Ci maila, gdy książka pojawi sie w sprzedaży

Brak ofert. Niedługo mogą się pojawić, zajrzyj tutaj za jakiś czas