ISBN:9788325538903

Społeczne ubezpieczenie wypadkowe i chorobowe. Komentarz

Autor: Małgorzata Gersdorf, Beata Gudowska, Daniel Eryk Lach

Wydawnictwo: C. H. Beck

Niniejsza publikacja zawiera komentarz do Ustawy o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych oraz do Ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa. Komentowane ustawy regulują kluczowe zagadnienia z zakresu systemu zabezpieczeń społecznych, realizując tym samym jedną z ważnych funkcji państwa – zapewnienia obywatelom poczucia bezpieczeństwa socjalnego.

Dzięki wiedzy wybitnych specjalistów-praktyków zajmujących się na co dzień zagadnieniami z zakresu prawa ubezpieczeń społecznych, publikacja pozwala czytelnikowi:

  • poznać praktyczną oraz teoretyczną stronę obowiązywania omawianych ustaw;
  • poznać rodzaje świadczeń oraz zasady ich przyznawania;
  • dokładniej poznać zagadnienia dotyczące podmiotów wykonujących wymienione uprawnienia;
  • zapoznać się z aktualną linią orzeczniczą w sprawach z zakresu omawianych zabezpieczeń społecznych;

Komentarz prezentuje kompleksowe omówienie zagadnień dotyczących:

  • rodzajów świadczeń z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych oraz warunki nabywania prawa do tych świadczeń;
  • rodzajów świadczeń z tytułu choroby i macierzyństwa oraz warunki nabywania prawa do nich;
  • zasad i trybu przyznawania świadczeń, ustalania ich wysokości oraz zasad ich wypłaty;
  • zasad finansowania prewencji wypadkowej.

Publikacja zawiera również komentarz do najnowszych zmian dotyczących:

  • zasad pokrywania kosztów wyrobów medycznych ze środków funduszu wypadkowego;
  • udostępniania NFZ informacji zgromadzonych w rejestrze lekarzy, lekarzy dentystów, felczerów i starszych felczerów;

Publikacja przeznaczona jest w szczególności dla: adwokatów, radców prawnych, podmiotów ustalających prawo do zasiłku – płatników składek (zakładów pracy), podmiotów przyznających decyzje o rentach czy odszkodowaniu, w szczególności ZUS, a także wszystkich pracowników czy związków zawodowych zainteresowanych przyznaniem zaprezentowanych powyżej świadczeń.

Wyślemy Ci maila, gdy książka pojawi sie w sprzedaży

Brak ofert. Niedługo mogą się pojawić, zajrzyj tutaj za jakiś czas

Małgorzata Gersdorf - inne e-booki

Beata Gudowska - inne e-booki

Daniel Eryk Lach - inne e-booki